Yüksek Lisans Yaparak Askerlik Erteleme

Bilindiği üzere yaşı gelen herkesin askere gitmesi zorunludur fakat askerlik zamanı gelen kişiler belirli şartları sağlıyor ise askerliğini erteleyebilirler. Bu yazımızda yüksek lisans yaparak askerlik hizmetinin nasıl ve ne kadar süre ile tecil ettirilebileceğine değineceğiz ve konuyu mevzuat açısından inceleyip size konuyla ilgili bilgilendirme yapacağız.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki lisans mezunu olmuş kişiler eğer yüksek lisans programlarından birine katılırlar ise askerlik hizmetleri 35 yaşına kadar ertelenebilmektedir. Yüksek lisansın tezli yüksek lisans olarak yada tezsiz yüksek lisans olarak yapılması fark etmemektedir. Her iki durumda da yüksek lisans yapan kişinin askerlik hizmeti ertelenmektedir.

Yüksek Lisan ve Askerlik Hakkında Mevzuat Ne Diyor?

1) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44. Maddesinin C bendinde değişiklik yapıldı ve üniversite ve yüksek lisans eğitiminde süre sınırlaması kaldırıldı. Yeni kanunda diyor ki;

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

denilmektedir. Bu kanuna göre bir öğrenci lisans yada yüksek lisans programını istediği kadar uzatabilir ve kişi istediği kadar sınıfta kalabilir. Ne kadar süre sınıfta kalırsanız kalın yine de sizi okuldan atamazlar ve eğitim görmeye devam edebilirsiniz. Bu kanunda geçen ve askerlik ile ilgili durumu ilgilendiren kritik ifade şudur “Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.” Yani diyor ki mesela siz tezsiz yüksek lisansa başladınız ve 3 dönemde bitirmeniz gereken okulu zamanında bitiremediniz, dördüncü dönem de bitiremediniz, beşinci dönemde bitiremediniz…Ne kadar süre sınıfta kalırsanız kalın siz eğitiminize devam edebilirsiniz fakat siz bu uzattığınız dönemler için öğrencilik haklarından faydalanamaz ve askerliğinizi yüksek lisans okuyorum diye uzatamazsınız. Yukarıdaki kanunun yorumu budur.

Sonuç: Yüksek lisans yaparken bilinçli yada bilinçsiz olarak sınıfta kalmak sizin askerlik tecil sürenizi uzatmanızı sağlamaz. Bir üniversitede yüksek lisans programına başladıysanız bu size eğitim süreniz kadar ve eğitim süresinin bitiminde de artı 1 yıl kadar (örneğin tezsiz yüksek lisans için eğitim süresi 3 dönem yani bir buçuk yıl ve sonrasında 1 yıl) tecil hakkı sunar. Bu lisans eğitiminizi sildirip başka bir lisans programına kayıt olmazsanız tecil sürenizi uzatamazsınız. Sınıfta kalarak tecil sürenizi uzatmanız mümkün değildir.

2)Askerlik Kanunu askere alma ve askere almama ve askerlik erteleme işlemlerinin nasıl yürütüleceğini anlatan kanundur.

Askerlik Kanununun 35. Maddesinin C bendinde şöyle denilmektedir;

Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Askerlik Kanununun 35. Maddesinin E bendinin 2. fıkrasında şöyle denilmektedir;

Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar askere celp ve sevkleri tehir edilebilir.

Sonuç: Yüksek lisans yapmayan bir kişinin eğitimi devam ediyor olsa dahi 29 yaşından sonra askerliğini erteleyemez denilmektedir. Yine benzer şekilde yüksek lisans yada doktora yapan bir kişinin eğitimi devam ediyor olsa dahi 35 yaşından sonra askerliğini erteleyemez denilmektedir. Yukarıdaki kanun incelendiğinde eğitim gören kişilerden liseden yüksek lisansa kadar olanlar eğitime devam ediyorsa maksimum 29 yaşına kadar, doktora ve yüksek lisans yapanların da maksimum 35 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebileceği görülmektedir.

3) Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehir Yönetmeliğinin 12. Maddesinin C Bendi incelendiğinde;

Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve orta öğretim alan öğretmenliği eğitimi yapanların sevkleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar tehir edilebilir. Lisansüstü eğitime kayıt hakkını kazandığını belgeleyenlerin askerlik hizmetine sevkleri, bir celp dönemi tehir edilebilir.

denilmektedir. Yönetmelikte geçen “tabi oldukları kanun” ifadesinde yer alan kanun 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununu ifade etmektedir. 1. Maddede anlattığımız üzere bu kanuna göre okulu vaktinde bitiremeyenler için süre uzatımı söz konusu değildir.

Sonuç : Yüksek Lisans, doktora gibi eğitim programları ile askerlik sürenizi ileri bir tarihe atmanız mümkün fakat bu belli şartlar altında geçerli. Bir defa yüksek lisans yaptım, 35 yaşına kadar askerlik durumum ertelendi diyemezsiniz. Kanuna göre yüksek lisansa başladığınızı gösteren belge ile askerliğiniz ertelenir fakat mesela 3 dönem okudunuz ama okulu bitiremediniz. Bu durumda kaydınızı sildirip başka bir yüksek lisansa başladığınızı belgeleyemez iseniz askerliğiniz daha fazla ertelenemez.  Yüksek lisans yapan kişiler Sevk Tehir Yönetmeliğinin 12. Maddesinin C Bendinde ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44. Maddesinin C Bendinde geçen “azami” kelimesi nedeniyle sorun yaşamaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Yaparak Askerlik Hizmetini Ertelemek

Yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans ücretsiz olarak yapılmaktadır ve tezli yüksek lisans askerlik hizmetini 3 yıl 4 ay süre ertelemektedir. Fakat şu da bir gerçektir ki tezli yüksek lisans yapabilmek için üniversiteler bir çok ön şart koymaktadır. Tezli yüksek lisansta üniversiteler genelde ALES-YDS ve hatta mülakat ile öğrenci almaktadır. Yukarıdaki şartları sağlayıp tezli yüksek lisans yapmak her istenen anda mümkün olamayabilir. Tezli yüksek lisans yaparak askerlik hizmetini ertelemek isteyen bir kişi için süreç biraz uzun diyebiliriz. Sırf askerlik ertelemek için tezli yüksek lisans programına dahil olmak pek de akıllıca bir seçim olmayacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Yaparak Askerlik Hizmetini Ertelemek

Bedelli askerliğin sıkça konuşulduğu bu günlerde eğer siz de bir süre daha askere gitmek istemiyor ve bedelli askerlik çıkması durumunda bedelli askerlikten faydalanmak istiyorsanız ve aynı zamanda bakaya kalmak da istemiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri üniversitelerin tezsiz yüksek lisans programlarından birine dahil olmaktır. Tezsiz yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programlarına göre çok daha hafif bir eğitim programı içermektedir ve aynı zamanda askerliği ertelemenin en kısa yoludur. Tezsiz yüksek lisans programları ile en fazla 3 yarı yıl yani 3 dönem askerlik ertelenebilmektedir. Örnek vermek gerekir ise eğer siz 2017 sonbahar döneminde tezsiz yüksek lisans programına kayıt olursanız 2017 sonbahar,2018 ilkbahar,2018 sonbahar olmak üzere üç dönem askerliği erteleyebilirsiniz.

Yüksek Lisans Bitince Askerlik Ertelenebilir mi?

Yüksek lisans (tezli, tezsiz, uzaktan eğitim yüksek lisans farketmez) programına kayıt oldunuz ve sonrasında askerlik hizmetini yine ertelemek istiyorsanız bu da mümkün. Yüksek lisans eğitimini bitirip mezun olan kişiler istemeleri ve başvuru yapmaları halinde askerliklerini 1 yıl süre ile tecil ettirebilirler. Kanun buna imkan tanımaktadır.

35 Yaşına Kadar Yüksek Lisansı Ertelemek ( İşin Püf Noktası)

Normal şartlar altında yüksek lisansı bitiren yani yüksek öğrenimden mezun olan kişilere askerliği 1 yıl daha erteleme hakkı tanınmıştır. Siz mesela 30 yaşında yüksek lisanstan mezun oldunuz. Bu durumda 1 yıl sonra doktoraya başvuru yapmazsanız askere gitmek zorundasınız. Peki 35 yaşına kadar askerliği ertelemek nasıl mümkün oluyor?

İşin Püf Noktası: Şimdi bir tezsiz programa kayıt oldunuz diyelim. Bu durumda siz 2 dönem okuyacaksınız, 3. döneme girilmeden başka bir bölümde yüksek lisans yapmaya başlayacaksınız ve bu bölümdeki kaydınızı “mezun olmadan” sildireceksiniz. Bu bölüm için kayıt sildirme işlemi yapmazsanız başka üniversitede okusanız dahi askerliğiniz ertelenmeyecektir. Yani mantık şu: mezun olmadan önce hemen kayıt sildir ve aynı üniversitede başka bir bölümde yada başka üniversitede herhangi bir yüksek lisansa başla. Bu sayede her yüksek lisansa başlamanızda sizin yüksek lisans geçmişiniz sıfırlanacak ve yeni kayıt olmuş gibi süreniz uzayacaktır. Bu döngü ile (yani okurken son dönem kayıt sildirip başka bölüme kayıt yaptırarak) 35 yaşına kadar askerliği ertelemeniz mümkün.

Aynı Üniversite Başka Bölüme Kayıt Olsam Olur mu?

Diyelim ki a üniversitesinin a bölümünde yüksek öğreniminize devam ediyorsunuz. Son dönem a üniversitesinin b bölümüne yada başka bir üniversitenin herhangi bir bölümüne kayıt yaptırır  a üniversitesi a bölümündeki kaydınızı sildirir iseniz o zaman askerliğinizi ertelemeniz mümkündür. Bu sayede 35 yaşına kadar askerlik ertelenebilir.

29 Yaş Yüksek Lisans İçin Ne İfade Ediyor?

Üniversiteler yüksek lisans başvuruları esnasında askerlik şubelerinden alınan “askerlikle ilişiği yoktur” belgesini istemektedir. 29 Yaşına gelen ve henüz bir yüksek lisans programına kayıt olmayan kişilere askerlik şubelerince bu belge düzenlenmez ve üstelik kişinin derhal askere alınması için şubede işlem başlatılır. Bu nedenle 29 yaş yüksek lisansa başvuracak kişiler için önemlidir. Bir çok üniversite askerlik kanununda geçen açık ve net ifadelerden dolayı 29 yaşından büyük kişileri yüksek lisans eğitim programlarına askerlikle ilişiği yoktur belgesi getiremedikleri için kayıt etmemektedir. Yüksek lisans başvurusu yapacak kişilerin 29 yaş kriterine dikkat etmesi önemlidir. Yüksek lisans yaparak askerliği ertelemeyi düşünüyorsanız 29 yaşından önce gerekli çalışmaları yapmanız ve askerlik şubesinden “askerlikle ilişiği yoktur” yazısı alarak yüksek lisansa başvuru yapmalısınız…

Bakaya Kaldım. Yüksek Lisansa Başvuru Yapamaz Mıyım?

Bakaya durumda olan kişi yüksek lisans yapmak istiyorsa önce askerlik şubesine gider. Askerlik şubesinde kişiye bakaya kaldığı gün kadar para cezası kesilir ve kişiye bir sonraki celp döneminde askere gideceği ve o tarihe kadar askerlikle ilişiği olmadığına dair evrak verilir. Bu evrakla siz üniversiteye gideceksiniz ve diğer evraklarla birlikte başvurunuzu yapacaksınız. Bu durumda o gün itibari ile askerlikle ilişiğiniz olmadığı için yüksek lisans başvurunuz geçerli kabul edilir. Yüksek lisansa kabul edilirseniz de üniversiteden alacağınız öğrenci belgesi ile askerliği ertelersiniz. Yani bakaya kalan kişiler de yüksek lisans başvurusu yapıp yüksek lisansa kayıt olabilir ve askerliği erteleyebilir…

Bakaya Kalma Durumunda Başıma Ne Gelir?

Diyelim ki bakaya kaldınız fakat askerlik şubesine gitmediniz ve gerekli işlemleri yaptırmadınız. Bu durumda eskiden polis yada jandarma gelip sizi evinizden alıyor ve şubeye zorla götürüyordu. Şimdi böyle bir uygulama yapılmıyor. Otel veya hastane gibi yerlere yatış yaparsanız geliyorlar ve size 15 gün içinde askerlik şubenize teslim olmanız konusunda tutanak imzalatıp gidiyorlar. Siz 15 gün içerisinde şubeye gitmezseniz yine bakaya kalmış oluyorsunuz. Bu ikinci defa bakaya kalma durumunda yine yakalanırsanız bu defa sizi tutup zorla askerlik şubesine götürüyorlar. Askerlik şubesinde gerekli işlemler yapılarak size askere şu tarihte gideceksiniz diye sülüs düzenleniyor. Askerlik şubesi size şu gün askersin diyor ve bunun geri dönüşü yok. Şube size 1 ay sonra yada 6 ay sonra askersiniz diyebilir. Bu onların yetkisinde olan bir durum… Sonsuza kadar kaçayım ve her yakalandığımda idari para cezası neyse öderim diye düşünmeyin. Böyle bir durum yok.

Tezsiz Yüksek Lisans Paralı Mı?

Tezsiz yüksek lisansı eğer vakıf üniversitelerinden birinde yapmayı düşünüyorsanız yaklaşık olarak en az 11 000 türk lirasını gözden çıkarmanız gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans yapmak biraz pahalı bir eğitim yöntemidir. Devlet üniversiteleri yüksek lisans programlarına kontenjan koymaktadır. Bir çok üniversite bir çok bölümde ales, yds şartı istemeden sadece diploma notunuz ile alım yapmaktadır. Bu bölümlerden birçoğunun fiyatları da gayet makul fiyatlardır. Sadece askerlik ertelemek istiyorsanız her hangi bir üniversitenin her hangi bir bölümüne başvuru yapıp şansınızı deneyebilirsiniz. Mesela Karadeniz Teknik üniversitesinin Uzaktan Eğitim Programı için dönem başına 1 200 TL toplamda da 3 600 TL ile askerliğinizi 1,5 yıl tecil ettirebilirsiniz. Fiyatlar üniversiteye, bölüme ve yıla göre değişim göstermektedir.

Uzaktan Eğitim Programlarının Avantajları Nelerdir?

Uzaktan eğitim programlarına kayıt olursanız derslere gitmenize gerek yoktur. Derslere gitmeden sadece kayıt olarak hem askerliği tecil ettirebilirsiniz hem de diploma sahibi olabilirsiniz. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise hocalar derslere katılmanızı isteyebilir ki bu durumda işinizi gücünüzü bırakıp lisans okur gibi okula devam etmeniz gerekebilir. Sırf askerlik ertelemek için derse gitmek ve tüm düzeninizi bozmak ne kadar mantıklı ona siz karar verin…

Uzaktan Yüksek Lisans Veren Üniversiteler Hangileridir?

Google üzerinde kısa bir araştırma ile bir çok üniversitenin bu tür uzaktan eğitim programı düzenlediğini görebilirsiniz. Mesela ankara üniversitesi, atatürk üniversitesi, anadolu üniversitesi gibi onlarca üniversite değişik bölümlerde uzaktan eğitim vermektedir.

Yüksek Lisansa Başladım. Askerlik Otomatik Ertelenir mi?

Yüksek Lisans programına başladığınız zaman hemen enstitü müdürlüğü ile iletişime geçiniz ve askerlik hizmetini tecil ettirmek istediğinizi belirtiniz. Böyle yaparak askerlik tecil işlemlerini başlatmış olursunuz.

Google Arama Motorunda Arama Yap

Daha Fazla Göster
Subscribe
Bildir
Adınızı ve Soyadınızı Giriniz
E-mail adresi girmeniz zorunludur
1.1K Yorum Yapıldı
Inline Feedbacks
View all comments

Merhaba 18.02.2021 tarihinde bakaya olarak aranıyorum yazısı geldi e devletten 18.02.2021 tarihinde ise muğla sıtkı koçmen üniversitesinde tezsiz yüksek lisans yapmaktayım . askerlik şubesi kesinlikle tecil olmadığını söyledi bilgisi olan varmı başına gelen nasıl bir yol izledi yardımcı olursanız sevinirim.

Merhaba. Ben 2019 yılında tezli yüksek lisans programına kayıt oldum. Askerliğim 09.01.2023 tarihine kadar ertelendi. Ancak ben 4 dönem boyunca yani 2 yıl boyunca derslere devam edemediğim için okul kaydım silindi. Merak ettiğim askerlik tecil sürem yine aynı tarihe kadar devam edecek mi yoksa okul kaydımı sildiği için bunu askerlik şubesine bildirip askerlik tecil süremi bozarlar mı?

15.07.2021 tarihinde tecilim bitiyor. Tezsiz yüksek lisans son dönemindeyim. Başka tezsiz yüksek lisans programına başvurarak askerlik tecilimi nasıl uzatabilirim? Yaşım şuanda 28.

Merhabalar,

Üniversiteyi 01.06.2019 tarihinde bitirdim. Lisans eğitimimden sonra 2 yıl tecil hakkımı kullandım. Normalde tecilim 06.01.2021 tarihinde sona eriyordu fakat tezsiz yüksek lisansa başvurarak tecilimi 25/09/2022 tarihine erteledim. 2021 Nisan ayında tezsiz yüksek lisansa başladım, şimdi güz döneminde tezli bir bölüme başvurup kabul edildim diyelim, tezsizden kaydımı sildirdiğim zaman askerliğim 3 yıl 4 ay uzuyor mu? Tezli yüksek lisansta 3 yıl 4 ay uzadığı için , 3 yıl 4 ay diyorum.

Gençler selamlar:

Benim basit bir sorum var. Ben şu an doktora öğrencisiyim ama devam etmediğim için bu dönem sonu eğitimimle ilişiğim kesilecek. Askerliği tekrar tecil ettirmek için tekrar bir doktora programına mı başvurmam gerek yoksa yüksek lisans programına yazılarak da bundan yırtar mıyım?

Merhaba arkadaşlar, benim tecilim 26/06/2021’de bitecek fakat ekimde yüksek lisansa başlamayı düşünüyorum. Askerlik şubesini aradığımda bana aralık sonuna kadar bakaya kalmazsın dediler ama ben bedelli yapacağım için emin olmak istiyorum bu durum hakkında bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi?

kardeşim merhabalar cözum bulamadın mı sorununa

Merhaba, ben bakaya kaldım ve mayıs’da 30mu dolduruyorum ve evliyim. Yaklaşık 1 buçuk senedir bakayayım. Bu süre içinde bir kaç defa tutanak imzaladım. Yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Kazandığım zaman askerlik şubesine gidip askerlik ile ilişiği yoktur belgesi alabilir miyim? Alsam peki daha sonra tecil olunca bedelli yapabilir miyim? Teşekkürler.

hocam bizde aynı durumdayız. maalesef yapamıyorsun gibi duruyor. ben askerlik şubesiyle görüştüm ancak bakaya kaldığın için yapamazsın deniyor.

Herkese merhaba,

öncelikle faydalı bilgiler içeren bu siteyi kuran tüm paydaşlara teşekkür ederim.

Benim derdim şudur; 31 ocak 2020 tarihi itibari ile tecilim bitti. daha sonrasında şubat ayının ilk haftası askerlik şubesine gittim ve bakaya olduğumu ve 24 şubat 2021 tarihine kadar askerlikle ilişik olmadığıma dair belge imzalattılar. ben bu sırada 09 şubat 2021’de yüksek lisansa kaydoldum. Enstitü ile iletişime geçtiğimde evrakları bugün 01 Mart 2021 tarihinde gönderdiklerini bildirdiler. Aynı zamanda bugün bağlı olduğum Reşadiye askerlik şubesinden arandım ve öğrenci gözükmeme rağmen bakaya kaldığım için tecilimin uzatılamayacağını sistemin izin vermediğini bildirdiler. Rica etsem bu ikilemden beni aydınlatabilir misiniz? Evraklar yeni iletildiği için sisteme düşmemiş olabilir mi? lütfen, yardımlarınızı rica ederim.

Dostum merhaba. Bende aynı durumdan muzdaripim. Bakaya kaldıktan sonra devlet ne bedelli yapabilirsin diyor ne de yüksek lisans. Elimiz kolumuz bağlı. Bende bugün askeriyeden bir tanıdıkla görüştüm bu evrak işlerine bakan. Bakaya kaldıktan sonra yüksek lisansa yazılsanda askerliğini tecil ettiremiyorsun. İşin kötüsü bedelli de yapamıyorsun. Bende ne yapacağımı bilemiyorum. Kasım 2020 de tecilim bitmiş. Geçen hafta gelen sms ile bakaya olarak arandığımı öğrendim. O ana kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. 2 yıldır bir işte çalışıyorum. Eğer 6 ay askere gidersem çalıştığım işten çıkartılırım. İşsiz kalırım. Hem maddi hem manevi zarara uğrarım. Psikolojim alt üst olur yani. Bide pandemi de tekrardan iş bulabilir miyim o da meçhul. Anlayacağın af çıkmasını falan bekleyeceğiz. Kanunlar tüm kapıları kapatıyor şu an bize. İnsan hayatı… Read more »

dostum iletişimde kalalım derim telefon numaranı bu adrese mail atar mısın?
turankucuk710@gmail.com

Merhaba, Çok önemli bir sorum olacak yardımcı olabilir misiniz? Bakaya kalan kişi “Bakaya durumda olan kişi yüksek lisans yapmak istiyorsa önce askerlik şubesine gider. Askerlik şubesinde kişiye bakaya kaldığı gün kadar para cezası kesilir ve kişiye bir sonraki celp döneminde askere gideceği ve o tarihe kadar askerlikle ilişiği olmadığına dair evrak verilir. Bu evrakla siz üniversiteye gideceksiniz ve diğer evraklarla birlikte başvurunuzu yapacaksınız. ” Diyelim ki gittim para cezamı ödeyip bir sonraki celp dönemine kadar erteledim. Celp dönemi de Mayıs diyelim. O sırada bahar yarı yılı için yüksek lisansa başvurdum fakat kabul edilmedim. Diğer yüksek lisans başvurusu da Eylül döneminde olacak. Eylül dönemimde tekrardan askeri şubeye gidip yine bir sonraki celp dönemine kadar erteleme alıp, yüksek lisansa başvurabilir miyim? Yani… Read more »

1 50 51 52
Başa dön tuşu