Yeni Askerlik Kanunu Meclise Geldi! (Detaylı İnceleme)

Değerli ziyaretçilerimiz;

Günlerdir konuşulan yeni askerlik sistemi nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi. Halk arasında Yeni Askerlik Kanunu diye adlandırılan Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonunda. Peki bu ne anlama geliyor?

Herhangi bir konuda kanun çıkarılacaksa bu kanun teklifleri önce alt komisyonlara geliyor. Her konuyla ilgili alanında uzman komisyonlar çalışmalar yapıyor. Bu alt komisyonlar kanun tekliflerine son halini veriyor ve kanun tekliflerinin diğer yasa ve anayasa hükümlerine aykırılık taşıyıp taşımadığına bu komisyonlarda bakılıyor. Milli Savunma Komisyonuna sunulan Kanun Teklifine şu linkten ulaşabilirsiniz : Askeralma Kanun Teklifi Metnin Tamamı İçin Tıklayınız

Yeni Askerlik Sistemi Şu An Hangi Aşamada?

Yeni askerlik kanunu şu anda Mecliste ve meclisin alt komisyonu olan Milli Savunma Komisyonunda. Bu komisyon  kanun teklifini inceleyecek, gerekli çalışmaları yapacak, gerekli ekleme ve çıkarmaları yapacak, kanun teklifinin yasalara anayasalara aykırılık içerip içermediğine bakacak ve nihayetinde kanun teklifine son hali verilecek. Kanun teklifine Milli Savunma Komisyonunca son hali verilince kanun teklifi Meclis Genel Kuruluna sunulacak. Yani partiler genel kurulda kanun teklifiyle ilgili görüşlerini açıklayacaklar, düzenlenmesi gereken şeyler varsa fikir beyan edecekler ve oylama yapılacak. Oylama neticesinde eğer mecliste yer alan milletvekilleri bu kanun teklifi kanunlaşsın der ise o zaman 1111 Sayılı Askerlik Kanunu değişecek ve Yeni Askerlik Sistemi kanunlaşmış olacak.

Yeni Askerlik Kanununda Neler Yer Alıyor?

Milli Savunma Komisyonuna sunulan kanun teklifini sizlerle paylaşıyorum. Teklifin detayı aşağıdaki gibidir. Noktasına dahi dokunmadan size sunuyorum.

Teklif ile; askerlik yükümlülüğünün genel esaslarının belirlenmesi; askerlik hizmetinin yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilmesi; muvazzaf askerlik süresinin erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak belirlenmesi; erbaş ve erlerden istekli olanların, gerekli şartları taşımaları halinde 6 ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetlerine devam edebilmeleri; dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan ihtiyaç miktarı kadarının askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirmeleri; yedek astsubayların iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olup istekli olanlar arasından seçilmeleri; istekli olanlardan Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlünün, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını, silahaltına alınmadan önce peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları; istekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedelli askerlik hizmeti yapacak olanların kura ile belirlenmesi; bedelli askerlik için tahsil edilen tutarların genel bütçeye gelir kaydedilmesi; Millî Savunma Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınacaklardan, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik mesleğini fiilen icra edenler arasından bildirilenlerin, temel askerlik eğitimini takiben Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmeleri; Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin veya bu kurumların giriş sınavını kazananların her türlü askerlik işlemlerinin ertelenmesi, emniyet hizmetleri sınıfında on yıllık hizmet süresini tamamlayanların askerlik hizmetini tamamlamış sayılmaları öngörülmektedir.

Herkes 1 Aylık Zorunlu Temel Eğitim Alacak

Yeni sistemle bedelli askerlik yapacaklar da, yedek subay, yedek astsubay olanlar da, 6 ay er olanlar da, uzun dönem er olanlar da mecburen 1 aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulacak. 1 Aylık temel askerlik eğitimi çok eleştirilse de yetkililer bu 1 aylık temel askerlik eğitimi ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile vatandaş arasındaki bağın güçleneceğini düşünüyorlar. Bu 1 aylık temel eğitimde temel savunma bilgileri, TSK hakkında genel bilgiler, yanaşık düzen eğitimi, silah kullanım bilgisi askerlere verilecek. Temel askerlik eğitimi bedelli askerlikte bir çok insana ciddi sorun yaratmıştı. İşinden, okulundan ayrılıp askere gitmek zorunda kalan insanlar bu durumdan çokça şikayet etmişti. 1 Aylık temel askerlik eğitimi için yetkililer mecliste bir düzenleme yapacak mı bekleyip göreceğiz.

Askerlik Sistemi Seçmeli Hale Getirilecek

Yeni askerlik sistemi ile asker adaylarına bedelli askerlik, 6 ay zorunlu askerlik, 6 ay zorunlu askerlik + 6 ay ücretli askerlik, 6 ay zorunlu askerlik + 6 ücretli ücretli askerlik + profesyonel askerliğe geçiş olmak üzere askerlik ile ilgili pek çok alternatif model sunuluyor. Tüm askerlik tiplerinde de 1 aylık temel askerlik eğitimi zorunlu olacak. 6 Ay askerlik yapanlardan birliğinde kalmak ve askerliğe devam etmek isteyenlere en az asgari ücret ödenerek 6 ay maaşlı olarak askerlik yapması sağlanacak.

Lisans Mezunlarının Tek Tip Askerlik Düzenlemesi Sonrası Durumu

Eskiden en az lisans mezunu olmayanlar 12 ay askerlik yapıyordu. Lisans mezunları ise 6 ay er yada 12 ay yedek subay olarak askerlik yapıyordu. Artık lisans mezunları ya 6 ay er ya 12 ay asteğmen yada 12 ay astsubay olacak. Yani eğer siz lisans mezunuysanız askerliğinizi ya 6 ay er olarak yapacaksınız. Ya da 12 ay yedek subay yada 12 ay asteğmen olarak yapacaksınız. Dilerseniz de askere komutanların da onayı ile asteğmen yada yedek subay olarak kalabileceksiniz. Eğer bedelli askerlikten faydalanmak isterseniz o zaman da 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlayacaksınız. Sonrasında 240 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6 formülüne göre (günümü şartları ile yaklaşık 31 000 tl) bir bedel ödeyecek ve terhis olacaksınız. Bedelli askerlik bu sayede kalıcı hale gelmiş olacak.

Lise ve İlkokul Mezunlarının Tek Tip Askerlik Düzenlemesi Sonrası Durumu

Eski kanunda Lisans mezunu olmayanlar (ön lisans, lise, ortaokul, ilkokul mezunları) eskiden 12 ay er olarak askerlik yapıyordu. Yeni çıkacak kanun ile artık lise ve ilkokul mezunları için zorunlu askerlik süresi 6 ay olacak. Lisans mezunu olmayan kişiler dilerlerse 1 ay temel askerlik eğitimi alacak. Sonrasında 240 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6 formülüne göre (günümü şartları ile yaklaşık 31 000 tl) bir bedel ödeyecek ve terhis olacaksınız. Eğer bedelli askerlikten faydalanmadınız diyelim o durumda 6 ay er olarak askerlik yapacaksınız. 6 Ayın sonunda dilerseniz terhis olacaksınız dilerseniz de 6 ay en az asgari ücret maaşı alarak askerliğe devam edeceksiniz. Yani 6 ay maaşsız zorunlu askerlik yapacaksınız. Kalan 6 ayda da askerde kalmak isterseniz 6 ay boyunca maaşlı olarak askerlik yapacaksınız. Toplamda 12 ay askerlik yapacaksınız eğer kalan 6 ayda maaş alarak devam edecekseniz. Eğer 12 aydan sonra da askerde er ve erbaş olarak kalmak isterseniz komutanların da olur vermesi durumunda askerde kalabileceksiniz.

Önlisans Mezunlarının Tek Tip Askerlik Düzenlemesi Sonrası Durumu

1111 Sayılı askerlik kanununda lisans mezunu olmayanlar (ön lisans, lise, ortaokul, ilkokul mezunları) eskiden 12 ay er olarak askerlik yapıyordu. Artık ön lisans mezunları için farklı bir seçenek daha var. Ön lisans mezunları askerliklerini ya yedek astsubay olarak ya da 6 ay er olarak yapacak. Dileyen ön lisans mezunları da 1 ay temel askerlik eğitimine katılacak ve sonrasında yaklaşık 31 000 tl bedel ödeyerek terhis olacaklar. Yani bedelli askerlikten faydalanmış olacaklar.

Ön lisans mezunları için yeni hayata geçirilen Yedek Astsubaylık unvanı eskiden yoktu. Yeni kanunla birlikte artık yedek astsubaylık diye bir unvan var. Yedek astsubay olan ön lisans mezunları dilerlerse ve komutanları uygun görürse askerde kalıp komutan olarak yollarına yükselerek devam edebilecekler.

Bedelli Askerlik Şartları Nedir?

Kısaca şöyle özetleyebiliriz. Artık en kısa askerlik: 1 ay + 31 bin TL. Yani 1 ay temel askerlik eğitimini herkes (sağlık sorunu olmayan) tamamlamak zorunda. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler, eğitim şartı aranmaksızın 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını ödeyecek. Sonrasında bir aylık temel askerlik eğitimini yerine getirmek şartıyla askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaklar. Günümüz şartlarında 240 bin gösterge yaklaşık 31 bin TL’ye tekabül ediyor. Belirtilen 240 bin gösterge, Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırılabilecek veya yarısına kadar azaltılabilecek. Bedelli askerlik artık kalıcı hale gelecek diyebiliriz.

Yeni Askerlik Sisteminde Yoklama Kaçağı ve Bakayaların Durumu

Yeni kanun ile bakaya ve yoklama kaçağı olanlara 1 defaya mahsus bedelli askerlikten faydalanma imkanı tanınacak. Eğer kişi bu bedelli askerlik hakkını kullanmaz ise artık bu kişiler bedelliden faydalanamayacak ve bakaya veya yoklama kaçağı olduğu gün başına 10 tl ile çarpılıp idari para cezası ödeyecekler. Mesela 100 gün bakaya kalan biri 1000 TL idari para cezasına çarptırılacak.

Er General Olabilir mi?

Eskiden erler için kariyer basamakları yoktu. En fazla uzman er/erbaş olabiliyorlardı. Yeni çıkacak kanun ile artık er olarak askerliğe başlayan bir kişi general dahi olabilecek. Örneğin 6 ay er olarak başlayan bir lisans mezunu askerlik bitiminde astsubay olacak. Sonrasında subay, general vb olabilecek. Kariyer basamaklarının önü açılıyor diyebiliriz.

Askerde Er Olarak Kalana Ne Kadar Ücret Ödenecek?

Yeni askerlik sistemi bedelli askerlik yapmayanlara sosyal haklar getirecek. Bu kapsamda, yükümlü erbaş/erlere yönelik sosyal yardımlar artırılacak. Yükümlülerden istekli olanlardan temel askerlik eğitimini yaptıktan sonra 6 ay süreyle askerliğe devam edeceklere asgari ücretten az olmamak üzere harçlık ödemesi yapılacak. TOKİ ev alımında öncelik verilecek. İş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından kredi sağlanabilecek.

Herkes Bedelli Askerlik İsterse Ne Yapılacak?

Herkes bedelli askerlik, yedek subaylık yada yedek astsubaylık istedi diyelim. Bu durumda ne yapılacak? Bu durumda istekliler arasından kura çekilecek. Yani lisans mezunu herkes yedek subay olamayacak. Yada ön lisans mezunu herkes yedek astsubay olamayacak. Dileyen herkes bedelli askerlik yapamayacak. Kura çekilecek ve çıkan kuraya göre işlemler yapılacak.

Tek Tip Askerlik Düzenlemesini İçerek Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yeni düzenleme şu anda Mecliste ve Milli Savunma Komisyonunda yer alıyor. Milli Savunma Komisyonu kanun teklifini inceleyecek ve kanun teklifi 23 haziran seçimleri öncesinde kanunlaşacak. 

Tek Tip Askerlik Şu An Askerde Olanları Kapsayacak mı?

Yeni askerlik kanunu şu anda askerde olanları kapsayacak. Askerde olanlardan süresi dolanlar terhis edilecek. Süresi dolmayanlar ise askerliği yeni kanuna göre tamamlayacak.

Öğretmenlerin Askeri Öğretmenlik Yapması Mümkün Mü?

Yeni kanun ile öğretmenlerden bir kısmı (Milli Eğitim Bakanlığınca Belirlenenler) askeri öğretmenlik yapacak. Kanun şöyle diyor “…Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik mesleğini fiilen icra edenler arasından bildirilenlerin, temel askerlik eğitimini takiben Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmeleri…” Askeri öğretmenler 1 ay temel askerlik eğitimini yapacak sonra Milli Eğitim Bakanlığına iade edilecekler ve askeri öğretmen olarak askerliklerini tamamlayacaklar.

Polisler Askerlik Yapacak mı?

Kanun düzenlemesi şöyle diyor “Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin veya bu kurumların giriş sınavını kazananların her türlü askerlik işlemlerinin ertelenmesi, emniyet hizmetleri sınıfında on yıllık hizmet süresini tamamlayanların askerlik hizmetini tamamlamış sayılmaları öngörülmektedir.”

Doktorlar Askerliği Nasıl Yapacak?

Doktorlar  aylık temel askerlik eğitimini yapacaklar ve Sağlık Bakanlığına iade edilecekler. Doktorlar Sağlık Bakanlığına bağlı olarak zorunlu hizmetini yerine getirecekler ve zorunlu hizmet bitince terhis olacaklar. Yani doktorlar 1 ay temel askerlik eğitimini yapacak ve sonrasında zorunlu hizmete gönderilecekler.

Eğitim Mazereti İle Askerlik Erteleme Yaşı Düşüyor

Eskiden lise okuyanlar ve lisans okuyanlar 30 yaşından gün alana kadar yüksek lisans okuyanlar ise 35 yaşından gün alana kadar askerliği tecil edebiliyordu. Artık lise okuyanlar 22 yaşını tamamlayınca, ön lisans ve lise okuyanlar 28 yaşını tamamlayınca artık askerliği tecil edemeyecek.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
Adınızı ve Soyadınızı Giriniz
E-mail adresi girmeniz zorunludur

33 Yorum Yapıldı
Inline Feedbacks
View all comments

hocam merhaba tıp fakültesi öğrencileri kaç yaşına kadar askerliği tecil ettirebilecek çok değişik bilgiler ortada dolaşıyor net bir bilginiz var mı teşekkürler

Psikoloji bölümü mezunuyum. Yedek subay olma ihtimalimin daha yüksek olduğunu okudum. Bu doğru mu?

Merhaba ben mesleki açık öğretim öğrencisiyim bilgi teknoloji alanı 16/12/1997 doğumluyum yeni sisteme göre 22 yaşına düşmüs lise tecil. benim şuan 31 aralık 2019 a kadar tecillim var benim için bi sıkıntı oluşurmu acaba? askerlik subesinde bi abiden aldığım bilgiyere göre yasa onaylansada senin için sıkıntı yok dedi fakat emin olmak istiyorum

Senin mesleki açık öğretim. Yani alanlı okuyorsun bu yüzden yaş sınırı 25 sizlere.
Düz alansız açık lise okuyanlara 22 yaş sınırı. Senin 2022’ye kadar tecil hakkın var.

Başa dön tuşu