Askerlik Sağlık Muayenesi Sonrasında Düzenlenen Raporlar

E-devlet Sitesi Üzerinden Askerlik Yoklama İşlemleri Nasıl Yapılır?

2018 Celp Dönemleri

Yedek Subay Boy Kilo Oranı Şartları Nedir?

Askerlikten Kurtulmak İçin Kendine Zarar Vermenin Cezası

cezalar 7 Mart, 12:07'de eklendi

Otobüs ve uçak biletinizi aşağıdaki panelden sorgulayabilirsiniz.

Askerlik 20 yaşından gün alan her erkek vatandaşın vatani görevidir. Kişi keyfine göre ben askere gitmiyorum diyemez. Kişinin eğitim, sağık gibi mazeretleri var ise bu durumda kişi ilgi durumları gerekçe göstererek askerliğini tecil ettirebilir fakat en nihayetinde kişi askerlik yapmak zorundadır. Eğer kişinin fiziksel durumu askerlik yapmaya uygun değil ise zaten bu kişilere askere elverişli değildir raporu verilerek kişi askerlikten muaf tutulur. Fakat bazen bazı askerlik yükümlüleri kendi bedenlerine yada askerlik yapacak yada yapmakta olan birinin bedenine kişiyi askerlik yapmaya elverişsiz hale getirmek için müdahale etmektedir. Örneğin kişi ayak baş parmaklarının ikisini de bilerek ve isteyerek kesmektedir. Yada kişi askerdeyken bilerek ve isteyerek kendini ölmeyeceği bir yerinden vurmaktadır. Hatta öyle durumlar vardır ki kişi intihar etmektedir. Bu eylemler Askerlik Ceza Kanunu tarafından yasaklanmıştır. Kişinin askerlik yapmamak için bedenine zarar vermesi yada bedenine birilerinin zarar vermesini istemesi suçtur.

Askerlikte Kendine Zarar Vermenin Cezası Nedir?

Kendine yada bir başkasına zarar vererek kendisini yada bir başkasını askere elverişsiz hale getirenlere verilecek ceza Askeri Ceza Kanununun 79, 80 ve 81. maddelerinde açıklanmıştır. Bu maddeler aşağıda yer almaktadır.

Kendini askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası:

Madde 79 – 1 – Kendisini kasten sakatlayan veya her hangi bir suretle askerliğe yaramayacak bir hale getiren veya kendi rızasiyle bu hale getirten bir seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
2 – Fiil her nevi askeri maksatlar için çalışmak kabiliyetini mahvetmiş ise suçlu yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır.
3 – Fiil seferberlikte yapılmışsa on seneye kadar ağır hapis, düşman karşısında yapılmışsa yapan ölüm cezası cezalandırılır.

Görüldüğü üzere kasten kendini sakatlayan ve askere elverişsiz hale getirmenin ciddi hapis cezaları vardır. Hatta bu ceza seferberlik zamanında yapıldı ve düşmana karşı yapıldı ise cezası ölümdür.

Başkasını askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası:

Madde 80 – 79 uncu maddede yazılı fiilleri bilerek başkasına yapan dahi aynı ceza ile cezalandırılır. Yani kişi kendine de zarar verse bir başkasını da bilerek ve isteyerek sakatlasa cezası bellidir ve kişiye ciddi hapis cezaları verilmektedir. Birisi sizden kendisini askere elverişsiz hale getirmek için yardım ister ise kesinlikle yardımcı olmayınız. Başınız ciddi anlamda ağrıyacaktır.

Askerlikten kurtulmak için hile yapanların cezası :

Madde 81 – 1 – Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kasdile ismini değiştirenler, başkasını kendi yerine tabib muayenesine veya askere gönderenler, başkasının hüviyet cüzdanını veya askeri vesikasını kullananlar, askerlik işlerinde sahte şehadetname veya evrak kullanan yahut her ne suretle olursa olsun hile ve desise yapanlarla kıt’aya veya bir müesseseye intisab ettikten sonra kendisinin yapmağa mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kasdile hile yapanlar on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.
2 – (Değişik : 22/3/2000 – 4551/19 md.) Yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar suç ortaklarına da uygulanır. Az vahim hallerde altı aydan beş seneye kadar hapis cezası verilir.

Yukarıda görüldüğü üzere kendini askere elverişsiz hale getirmenin ciddi yaptırımları bulunmaktadır. Lütfen kendinize yada bir başkasına zarar vermeyiniz. Herkes askerlik yapıyor. Günler hiç bitmeyecek gibi gelebilir. Zaman zaman çok sıkılıp bunaldığınız zamanlar da olabilir. Fakat biraz sabır ederseniz hepsi geride kalacak. Şafak bir gün bitecek. Lütfen kendinize zarar vermeyiniz…Hayırlı tezkereler dilerim.

Yorumlar

Değerli Ziyaretçimiz; İletişim menüsünü kullanarak 20 TL'ye Paralı Soru sorabilirsiniz. Paralı soru ile sorularınız site yöneticisi tarafından hızlı ve ayrıntılı olarak cevaplandırılır. İletişim

  Subscribe  
Bildir