Askeralma Yönetmeliği’nin 5. maddesinde şu ifadeler yer almaktadır. “Barışta, Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra bu eylemlerden herhangi birini işleyenler ile bu eylemleri seferberlik ve savaş hâlinde işleyenler hakkında nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesince suç dosyaları hazırlanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı oldukları yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.” Bu ifadeden anladığımız üzere eğer kişi seferberlik ve savaş hallerinde yoklama kaçağı olunursa bu kişilerle ilgili suç dosyası hazırlanıp Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderiliyor ve yoklama kaçağı kişi için adli süreç başlıyor. Bakaya kaldınız ve size ilgi idarece idari para cezası da kesinleşti ve bu idari para cezası kesinleştikten sonra siz yine yoklama kaçağı oldunuz diyelim. Bu durumda da sizin hakkınızda dosya hazırlanıyor ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildiriliyor ve bakaya kişi için adli süreç başlıyor.