Kilom er/erbaş için muafiyet sınırları içinde mi? – Askerlik Forum Sitesi