Beş yıl aşı tedavisi olmama rağmen halen ölümcül seviyede eşek arısı (vespula spp) alerjisine sahibim sağlık yönetmeliğinin 38. maddesi gereği askerliğe elverişli değildir raporu almam mümkün mü?
merhaba. tsk sağlık yeteneği yönetmeliğinin 38. maddesi şu şekilde. Hastalığınız solunum sistemini etkileyen ve hayati tehlike arz eden hastalıksa ki siz öyle söylüyorsunuz bu durumda B maddesine göre askerlikten kesin olarak muaf olursunuz.

MADDE 38
A) 1. Hayati önemi olmayan, herhangi bir doku ya da organda fonksiyon bozukluğu yapmamış alerjik hastalıklar.
2. Herhangi bir doku ya da organda fonksiyon bozukluğu yapmamış, küratif tedavisi olmamakla birlikte eliminasyonu mümkün olan, objektif tanı yöntemleri ile (laboratuvar ve eliminasyon-provakasyon testleri) kanıtlanmış alerjik hastalıklar.
B) 1. Kardiyovasküler ve solunum sistemini de etkileyen, hayati tehlike arz eden, eliminasyonu ve küratif tedavisi mümkün olmayan, tekrarlayıcı karakterde, objektif tanı yöntemleri ile (laboratuvar ve eliminasyon-provakasyon testleri) kanıtlanmış, alerjik ve/veya anafilaktik reaksiyon türleri.
C) Bu maddenin (A), (B) ve (D) dilimlerinde yer alan hastalık ve arızaların tedavi ve nekahet halleri.
D) 1. İleri derecede fonksiyon bozukluğu ve komplikasyon yapmış alerjik hastalıklar.