Doktorların Askerlik İşlemleri

Tabiplerin askerliklerini nasıl ve ne şekilde yapacağı 7179 Sayılı Askeralma Kanununun 13. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile doktorlara 1 aylık temel askerlik eğitimi sonrası askerliğini doktor olarak yapma şansı tanınmıştır. Mevzuatta tabiplerle ilgili hüküm şu şekildedir;

MADDE 13- (1) Bakanlık ile Sağlık Bakanlığınca her celp ve/veya atama döneminde müştereken belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınacak tabipler temel askerlik eğitimini takiben Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilir ve bu yükümlülüğü yerine getirinceye kadar geçici terhis edilir. Bunların her türlü özlük işleri Devlet hizmeti yükümlülüğünün devamı süresince Sağlık Bakanlığınca yürütülür. Bunlardan usulüne uygun olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikleri Sağlık Bakanlığınca Bakanlığa bildirilenler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır ve asteğmen olarak terhis edilir. Sağlık Bakanlığındaki bu görevleri sırasında usulüne göre tabiplik mesleği ile ilişkileri kesilenler kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere Sağlık Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek Bakanlığa bildirilir. Devlet hizmeti yükümlülüğünü usulüne uygun olarak tamamlamayanlar hakkında 35 inci madde hükümleri uygulanır. Noksan hizmetin hesabında Devlet hizmeti yükümlülüğünde geçen süre dikkate alınmaz.

(2) Bakanlık ile Sağlık Bakanlığınca her celp ve/veya atama döneminde müştereken belirlenen yer ve miktarda askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getiren tabipler Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(4) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Doktorlar Kaç Ay Askerlik Yapacak

Doktorlar 1 aylık temel askerlik eğitimine katılacaklar ve sonrasında doktor olarak sağlık bakanlığının görevlendirdiği yere gidip devlet hizmeti yükümlülüklerini tamamlayacaklar. Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan doktorlar da asteğmen rütbesi ile terhis edilecek. Yani doktorlar sadece 1 ay temel askerlik eğitimine katılacak ve sonrasında Sağlık Bakanlığı emrine verilecekler. Doktor olarak askerliklerini tamamlayacaklar.

Askerlik Sonrası Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Yerine Getirilmiş Sayılacak

Doktorlar 1 aylık temel askerlik eğitimi sonrasında Sağlık Bakanlığı emrine verilecek ve doktor olarak görev yapacaklar. Doktorlar zorunlu hizmetleri boyunca Sağlık Bakanlığından asteğmen maaşı alacaklar ve doktor olarak görev yapacaklar. Görev sonunda doktorlar zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış kabul edilecek.

Başvuru Yapan Tüm Doktorlar Askerliğini Doktor Olarak mı Yapacak?

Mevzuatta “Bakanlık ile Sağlık Bakanlığınca her celp ve/veya atama döneminde müştereken belirlenen yer ve miktarda askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getiren tabipler Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.” ifadesi yer almaktadır. Yani diyor ki Sağlık Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığına “benim şurada şu kadar doktora ihtiyacım var” diyecek. Milli Savunma Bakanlığı da “tamam o zaman şu kadar doktoru ben senin emrine vereceğim” diyecek. Bu iki bakanlık kendi arasında anlaşacak sayı ve yer konusunda. Bu şekilde başvuru yapanların bir kısmı 1 askerliğini 1 aylık temel askerlik eğitimi sonrasında doktor olarak yapacak. Yani herkes bu şekilde doktor olarak hemen askere alınmayacak. Sayıya ve ihtiyaca bakılacak ve ona göre doktorlar arasından seçim yapılacak her celp döneminde.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
0 Yorum Yapıldı
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
Kapalı