Bakaya ve Yoklama Kaçağı Nedir?

Bakaya kalma yada yoklama kaçağı olma istenen bir durum değildir. Yoklama kaçağı ve bakayalar için Askeri Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem tesis edilir. Bakaya kalan kişilere ne yapılacağı, ne kadar ceza verileceği, mahkemeye ne zaman sevk edileceği Askeri Ceza Kanununda yer almaktadır. Bu kanunun 63. maddesinde bakaya yada yoklama kaçaklarına verilecek hapis cezaları düzenlenmiştir…

Bakaya Kalmanın Terimsel Açıklaması

Normal şartlar altında sağlık yada eğitim gibi geçerli bir mazereti bulunmayan ve askerlik çağı gelen bir kişi en yakın askerlik şubesine gidip muayene olmalı ve askere gitmek için gerekli yasal işlemleri tamamlamalıdır.  Fakat çeşitli sebeplerle askerlik yoklamasına katılmayan yada askerlik yoklamasına katıldıktan ve askerlik yerleri açıklandıktan sonra çeşitli sebeplerle askeri birliğine teslim olmayan kişiler bulunmaktadır. Bakaya ifadesi bu kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Yoklama Kaçağı Nedir?

Yoklama zamanı gelmesine rağmen askerlik şubesine gidip muayene olmayan ve askere gitmek için gerekli yasal işlemleri başlatmayan kişiler yoklama kaçağı olarak adlandırılır. Kişinin tecili yoksa yani eğitim yada sağlık gibi geçerli bir mazereti yoksa ve kişi mazereti olmamasına rağmen zamanında askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini yaptırmadıysa bu kişi yoklama kaçağı olarak kabul edilir ve yoklama kaçaklarına uygulanan cezai işlemlere maruz kalır.

Bakaya Kalmak Ne Demektir?

Bakaya kalmak kısaca askere gitme vaktiniz gelmesine ve her hangi bir tecilinizin bulunmamasına rağmen askerlik yoklamanızı yaptırdıktan sonra askere gitmemeniz anlamına gelmektedir. Kişi vakti gelmesine rağmen askerlik şubesine hiç uğramaz ise önce yoklama kaçağı sonrasında da bakaya olur. Bakaya kalmamak için askerlik vaktiniz geldiğinde tecilli durumda değilseniz askerlik şubesine gitmeli ve askerlik yoklamasını yaptırmalısınız.

GBT Sorgusuna Yakalanan Bakaya ve Yoklama Kaçaklarına Ne Yapılır?

Bakaya durumda olan kişilerin bilgileri jandarma ve polis Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde görünür. Kişi eğer GBT sorgusunda yoklama kaçağı yada bakaya ise bu durumda şu prosedür işler;

1) Eğer kişi ilk defa GBT sorgusunda yakalandı ise yani kişi daha önce hiç GBT sorgusuna takılmadı ve yakalanmadı ise o zaman kişiye bir tutanak imzalatılır ve 15 gün içerisinde askerlik şubesine gideceğine dair belge imzalatılır. Bu belgeyi imzalayan yükümlü serbest bırakılır. Bu evrak yükümlü tarafından imzalandıktan sonra yükümlünün askerlik şubesine 15 gün içinde gitmesi ve askere sevk işlemlerini tamamlaması gerekir. Kişiye ayrıca bakaya kaldığı gün başına belirlenen bir miktar idari para cezası kesilir..Kişi bu evrakı imzalamasına rağmen şubeye gitmez ise bakaya durumu devam eder ama 1 defa GBT sorgusuna yakalandığı bilgisi sisteme işlenir.

2) Eğer kişi 2. defa GBT sorgusunda yakalanırsa bu durumda kişi jandarma yada polis ekiplerince alıkonulur ve en yakın askerlik şubesine teslim edilir. Askerlik şubesinde kişinin yoklaması yapılır, askere alma için gerekli işlemleri yapılır. Bakaya kaldığı günle doğru orantılı şekilde yükümlüye idari para cezası kesilir. Kişi serbest bırakılır. Kişi buna rağmen yani tüm işlemleri yaptırmasına rağmen ve hatta askerlik yerinin açıklanmasına rağmen birliğine teslim olmayabilir…Bu durumda kişinin bakaya durumu devam eder. 2. Defa yakalandığı ve zorla şubeye getirildiği de kayıt altına alınır…GBT sorgusunda bu da görülür…

3) Eğer kişi bakaya yada yoklama kaçağı iken 3. defa GBT sorgusunda yakalanır ise bu durumda kişi şubeye götürülür. Şubede yine gerekli yoklama ve askere sevk işlemleri yapılır. Kişiye idari para cezası kesilir. Kişi serbest bırakılır. Bununla birlikte kişi mahkemeye sevk edilir. Kişi hakkında dava devam etmeye başlar. Mahkeme kişi hakkında hem idari para cezasına hükmeder hem de kişiye bakaya kaldığı süre göz önüne alınarak bir hapis cezası verir. Mahkeme Askeri Ceza Kanunu hükümlerine göre hapis ve idari para cezasına hükmeder. Bakaya ve yoklama kaçaklarına verilecek hapis cezaları Askeri Ceza Kanununun 63. maddesinde yer almaktadır.  Askeri Ceza Kanununun 63. Maddesi Şu Şekildedir;

Madde 63 – 1 – (Değişik: 31/3/2011-6217/4 md.) Barışta, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca haklarında verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra kabul edilecek bir özrü olmadan,
a) Yoklama kaçaklarından birlikte (…)(1) yoklamaya tabi oldukları doğumluların yurt genelinde normal sevk yılı içindeki son kafilesi gönderilmiş bulunanlar için, son kafilenin gönderilmesi tarihinden,(1)
b) Bakaya kalanlar için, bakaya kaldıkları tarihten,
c) İhtiyat erattan çağrılıp da birlikte işleme tabi olduğu kişiler gönderilmiş bulunanlar için, en son gönderilme tarihinden,
d) Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince sevk edildiği kıtasına katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin bitiminden, itibaren dört ay içinde gelenler altı aya kadar, yakalananlar iki aydan altı aya kadar; dört aydan sonra bir yıl içinde gelenler iki aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir yıla kadar; bir yıldan sonra gelenler dört aydan iki yıla kadar, yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

GBT Sorgusunda 3. defa yakalanan, mahkemeye sevk edilen kişi hakkında mahkeme idari para cezası ve hapis cezasına hükmeder. Kişi öncelikle kendisine verilen hapis cezasını çekmeye başlar. Kişinin hapis cezası bittikten sonra kişi hapisten alınır ve doğruca birliğine teslim edilir. Yani kişi hapishaneden doğruca askeri birliğine teslim edilir.

Kişi bakaya yada yoklama kaçağı ise sonsuza kadar kaçma gibi bir durum yoktur. Kişi 3. yakalamadan sonra önce hapse sonra da askerlik yapmak için birliğine gönderilir. Sonsuza kadar kaçma olsa bir çok kişi idari para cezasını öder ama askere gitmezdi.

GBT’de Yakalanan Direk Askeri Birliğine mi Teslim Edilir?

İlk iki GBT sorgusunda yakalanan kişi doğrudan birliğine götürülmez. ilk yakalamada kişiye askerlik şubesine git. Askere sevk ve yoklama işlemlerini yaptır derler. 2. Yakalamada kişi şubeye götürülür ve işlem yaptırılır. 3. Yakalamada ise kişi mahkemeye sevk edilir, önce hapse sonra da askere sevk edilir…Yani ilk iki yakalamada kimse zorla alınıp birliğe teslim edilmez. 3. Yakalamada da önce serbest kalırsınız mahkeme bitene kadar…

Bakaya Durum Belgesi Nedir?

Silah altına alınacak yükümlü son yoklamasını yaptırır ve askere çağrıldığı halde birliğine teslim olmazsa bakaya durumuna düşer. Bakaya duruma düşen yükümlülere askerlik durum belgesi düzenlenmez. Bakaya durumda olan kişilere “bakaya durum belgesi” düzenlenir. Askerlik şubesi kişiye bakaya durum belgesi düzenlediği zaman kişinin bir sonraki celp döneminde askere alınmak üzere sevk işlemlerini başlatmış olur. Bakaya durum belgesi  üniversite kayıtlarında, kamu ve özel sektörde iş başvurularında kullanılabilir.

Bakaya Kalmanın İdari Para Cezası Ne Kadardır?

Bakaya kalmanın idari para cezası vardır ve bu ceza sizin ne kadar süre bakaya kaldığınıza göre değişmektedir. Milli Savunma Bakanlığı Askere Alma Daire Başkanlığının sitesinde kaç ay süre bakaya kalanın ne kadar para cezası ödeyeceğine ilişkin liste her yıl yenilenmektedir. Bakaya kaldıysanız ne kadar ceza ödeyeceğinize bu idari para cezası tablosunu inceleyerek kolayca öğrenebilirsiniz. 2017 Yılı için idari para cezası tablosu aşağıda gösterilmektedir. Bu para cezaları her yıl yenilenmektedir. Aşağıda örnek olarak kaç ay için 2017 yılında kaç para ödemeniz gerektiği gösterilmektedir. Dikkat ettiyseniz bakaya kalanlardan da kendiliğinden teslim olanlarla bakaya kalıp yakalanarak askere alınanlar arasında idari para cezası olarak büyük bir fark görünmektedir. Bu nedenle mümkünse bakaya kalmayın. Eğer bakaya kalmanız kaçınılmazsa ve acil yapmanız gereken iş ve işlemleriniz varsa o vakit işinizi halleder halletmez askerlik şubesine giderek yoklamanızı yaptırın. Yoksa bakaya kalmanız nedeniyle çok ciddi para cezalarına maruz kalabilirsiniz.

1111-86/2 YOKLAMA KAÇAKLARI VE 1111-89 BAKAYALAR.

SÜRE (1 YILDAN SONRA)

KENDİLİĞİNDEN GELENLER (TL) YAKALANARAK GETİRİLENLER (TL)

0 AY – 4 AY

296 TL

1.187 TL

4 AY – 1 YIL

593 TL

2.376 TL

1 YIL-2 YIL

890 TL

3.564 TL

2 YIL-3 YIL

2.079 TL

5.943 TL

3 YIL-4 YIL

3.268 TL

8.320 TL

4 YIL-5 YIL

4.456 TL

10.696 TL

5 YIL-6 YIL

5.645 TL

13.073 TL

6 YIL-7 YIL

6.833 TL

15.450 TL

7 YIL-8 YIL

8.022 TL

17.829 TL

Mazeretsiz biçimde askerlik yoklamasını yaptırmayan yada askerlik yeri açıklanmasına rağmen askere gitmeyen herkes bakaya kalmış kabul edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır. Bakaya kalan kişiler askerlik şubesine giderse en yakın celp döneminde askere gidecek şekilde işlem görürler. Askere hemen alınmazsınız. Askere alım işlemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında yapılmaktadır. Eğer genel bilgi taramasında yakalanırsanız o zaman sizi askerlik şubesine götürürler ve askerlik şubesinde sizi bu celp dönemlerinden birinde askere gidecek şekilde işlemlere tabi tutarlar. Kişi genel bilgi taramasında yakalanır yakalanmaz yaka paça askeri birliğine askerlik görevini yapmak için götürülmez. Kişi askerlik şubesine götürülür, yoklaması yapılır ve ilk celp döneminde askere gidecek şekilde evrakları düzenlenir ve kişi salıverilir.

Askerlik İdari Para Cezası Nereye Ödenir

Eğer yoklama kaçağı ya da bakaya durumundaysanız ve tabloda belirttiğimiz üzere cezalarla karşı karşıya geldiyseniz bunları ödemek zorundasınız. Askerlik cezaları vergi dairelerinden ödenmektedir. Vergi dairelerinde cezalarınızı taksitlendirip ödeme şansınız vardır.

Yoklama Kaçağı ve Bakaya Cezaları Ödenmezse Ne Olur?

Kesinleşen cezalarını (itiraz edilmemesi, ortadan kaldırılmaması sonucunda) süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu’na göre tahsil edilmektedir. Bu usulde para cezası borcu vergi dairesine intikal etmekte, kişi ömür boyu takip edilmekte, alacağın tahsili için maaş haczi, taşınır, taşınmaz haczi, banka ve sair kurumlardaki alacakların, mevduatların haczi gibi her türlü yöntem, bir icra dosyası bulunmadan yürütülebilmektedir.

Bakaya Kalanlar Üniversiteye Kayıt Yaptırabilirler Mi?

Bakaya kalan yükümlüler üniversitelerin ön lisans, lisans yada yüksek lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Bunun önünde bir engel yoktur. Üniversiteler kayıt sırasında kişinin askerlikle bir ilişiğinin olmadığına dair belge isterler. Bakaya durumda olan kişiler askerlik şubesine giderek derhal bakaya durum belgesi almalıdır. Bakaya kişilere askerlik durum belgesi yerine bakaya durum belgesi verilir. Bakaya durumda olan kişi bakaya durum belgesi ile üniversitenin ilgili birimine sorunsuzca kayıt olabilir. Üniversiteye kayıt olan kişi de zaten askerliğini eğitim mazereti nedeniyle tecil ettirebilir.

 Bakaya kalan kişi üniversite kazanır yada yüksek lisans yapmaya başlarsa ne olur?

Bakaya kalan kişi eğitim mazereti nedeniyle askerliğini erteleyebilir. Diyelim ki bakaya durumdasınız. Bu durumda iken bir yüksek lisans kazandınız. O zaman ilk başta askerlik şubesine giderek yoklama yaptıracaksınız. Yoklama sonrasında sizi ilk celp dönemine yazacaklar. Size de “şu tarihe kadar askerlik yönünden bir sakıncası yoktur” diye bir evrak verecekler. Bu evrak aslında sizin için geçici tecil belgesi niteliği taşıyor. Bu evrakı alıp üniversiteye gidecek ve yüksek lisans programına kayıt olacaksınız. Üniversite sizi ilgili bölüme kayıt edecek. Kayıt olduktan sonra üniversite sizin adınıza askerlik şubesine yazı gönderecek bu kişi bizim üniversite de yüksek lisans öğrencisi. Askerliğini tecil edin diye. Askerlik tecil işlemlerini üniversiteyi beklemeden siz elden de yapabilirsiniz. Tecil işlemini elden takip etmek için önce üniversiteden öğrenci belgesi alacaksınız. Bu öğrenci belgesini askerlik şubesine götürdüğünüzde size tezli yüksek lisans için 4 dönem artı 1 yıl, tezsiz yüksek lisans için ise 3 dönem artı 1 yıl ek süre verilir. Bu sayede askerliği tecil edebilirsiniz.

Eğer üniversite yada öğrenci işleri askerlik tecil işlemlerimi otomatik olarak yapıyor diye düşünüyorsanız arada askerlik durumunu kontrol etmenizde fayda var. Zaman zaman oluşan karışıklıklar nedeniyle öğrencilerin bakaya kaldığı ve idari para cezası ödediği bir çok örnek vardır. Bu nedenle bakaya kalan kişilerden olup olmadığınızı düzenli aralıklarla e-devlet sitesi üzerinden kontrol etmenizde ciddi fayda vardır.

Özetle bakaya kalma istenen bir durum değildir ve bakaya kalan kişi idari para cezası ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle eğer bakaya kalmanıza sebep olan ciddi bir olay yoksa derhal yoklamanızı yaptırınız. Eğer mazeretiniz var ise o halde mazeretinizi derhal ilgili birimlere iletiniz. Yoksa bakaya kalırsınız ve uzun vadede ciddi sorunlarla uğraşabilirsiniz…

Bakaya Durumdan Nasıl Kurtulurum?

Bakaya durumdan kurtulmanın 3 yolu vardır.
1-Tecil (Askerliği tecil edebilmeniz için eğitim yada sağlık özrü gibi sebeplerin olması gerekir)
2-Muafiyet (Askerlikten sağlık sorunlarınız yada yaş nedeniyle muaf olmuş olabilirsiniz)
3-Silah altına alınma (Birliğe gidip askerlik yapmaya başlayabilirsiniz)

1-Öğrenim Durumu İle Tecil
a) Lise Mezunları:Lise mezunlarına 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre lise bitiminden itibaren 3 yıl tecil hakkı tanınır. 3 Yıl içerisinde her hangi bir ön lisans yada lisans programına kayıt yaptırmayan kişi üçüncü yılın sonunda bakaya duruma düşer. Kişinin bakaya duruma düşmemesi için lisans yada ön lisans programlarından birine kayıt yaptırması şarttır.

b) Üniversite Mezunları: Üniversitelerin lisans programından mezun olan kişilere mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl askerlik tecil hakkı tanınmaktadır. Lisans programından mezun olduktan sonra 2 yıl içerisinde herhangi bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmayan kişi bakaya duruma düşer.

2-Sağlık Raporu
Ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belgeleyen ve bu nedenle yoklama işlemini yaptıramadığını belgeleyen kişi de bakaya durumdan kurtulabilir.

 

Google Arama Motorunda Arama Yap

Daha Fazla Göster
Subscribe
Bildir
Adınızı ve Soyadınızı Giriniz
E-mail adresi girmeniz zorunludur
340 Yorum Yapıldı
Inline Feedbacks
View all comments

merhaba.
açıkögretimde okuyordum kayıt yaptırmadım ve askerlik işlemlerini başlattım temmuz 26 da sevk tarihim. 92 temmuz dogumluyum bedelli çıkma ihtimali oldugu için ve evlilik durumları oldugun için gitmek istemiyorum şimdi. merak ettigim 3-4 ay teslim olmazsam bakaya kalmış bu durumda açık ögretimde kayıt yenileme yaptırabilirmiyim, tecilim devam edermi. en azından bedelli çıkana kadar. ve ya bedelli çıkarsa yararlana bilirmiyim.

peki bu sevki erteletmek mümkün mü bakaya düşmemek için.

Merhabalar
Ben 88 doğumluyum ve yaş nedeniyle 31 Aralık 2017’de tecilim bitmiş bulunuyor. Fakat Lisans eğitimim uzadığı için bu ay yeni mezun oldum. 1 defa da gbt kontrolüne takılıp tutanak imzaladım ve şubeye gitmedim.
Şimdi yarın şubeye gitsem hangi celp dönemine sevkim yapılır?
E-devlette durum belgesi sorgusunda en yakın askerlik şubesine gitmem gerektiği ibaresi var.
Bu arada yüksek lisans kazandım fakat kayıtlar ağustos sonunda.
Kasım celp dönemine sevk edilirsem bu sevk belgesiyle yüksek lisansa kayıt yaptırıp tecil yapabilir miyim? Yoksa yaş nedeniyle hiç şansım yok mu?

Cevap için şimdiden teşekkürler.

yaş 28 devlet memuru öğretmenim askerlik yerim belli . temmuz 9-10 sevk tarihi. şubeye askere gitmediğimde ne olur dedim. onlarda bakaya kalırsın dediler. peki iş yerine ilişiğini kesiniz diye bir yazı gönderirler mi diye sordum . ikinci bir emre kadar ilişiğini kesin diye bir yazı artık göndermiyorlarmış. bu bilgiyi teyit etme imkanımız var mı ya da bu konuda bilginiz var mı<
not; bedelliden faydalanmak istiyorum

Merhaba 1995 doğumluyum askerlik muayenemi olduktan sonra üniversite sınavına gireceğim için askerlik şubesinden temmuz ayına kadar askerlik açısından sakıncası yoktur yazısı aldım bu yıl üniversite sınavını kazanamayağım gibi görünüyor. Bakaya kaldıktan sonra 2019 yılında üniversite giriş sınavına başvurabilir miyim ve tercih yapıp bir bölüme yerleşebilir miyim yerleşirsem de üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim 2019 da? Eylülde askerlik şubesine gidip Kasım celbine kadar bakaya durum belgesi alıp üniversiteye kayıt ol sonra kayıt belgesiyle tecil ettir diyorlar ama üniversite kaydı ağustosta oluyor ben ne yapabilirim?

Abi son durum ne ne yaptın bilgilendirirmisin bende aynı durumdayım ama 97’liyim

Merhabalar, yüksek lisans nedeniyle yaptığım tecilimin azami süresi haziran sonu itibarıyla bitiyor. Ağustos dönemi için askerlik şubesine gidip işlemlerimi gerçekleştirmem gerekiyor. Ancak yüksek lisans tezim henüz bitmedi ve 2 ay kadar zamana daha ihtiyacım var ve bazı iş başvuru süreçlerimin sonuçlanması da aşağı yukarı bu döneme denk gelecek. 30 Hazirana kadar askerlik şubesine gitmeyip örneğin Ağustos 15 gibi tezimi tamamlamam durumunda nasıl bir sonuç olur? Normal şartlar altında tezim bittikten sonra 1 yıl erteleme hakkına sahip oluyorum ancak tecil sürem içinde tezimi bitiremeyeceğim ve yoklama kaçağı olacağım. Bu durumun nasıl bir etkisi olacak bilmiyorum. Yardımcı olursanız çok memnun olurum. İyi günler.

Merhabalar
öncelikle herkese verdiğiniz cevaplar ve ilgiden dolayı teşekkür ederim. askere gitmeden önce bakaya kalmıştım ve bir kere de gbt de tutanak işlemişlerdi para cezalarım var. askerliğimi yapmış olduğumdan dolayı bu para cezalarında bir indirim ya da muaf olmam söz konusu olur mu acaba
teşekkürler …

Gelen ceza kagıdındakı alt bıldırımlerde soyle yazar eger yoklama kacagı ilk sevk tarıhınde bırlıgıne katılırsa ceza yarı yarıya azaltılır yani 7000 bin liraysa 3500 lira oluyor

Merhaba hocam, Ocak 88 doğumluyum yani 30 yaşımı doldurdum, lisans ocakta, tecilim şubatta bitti. 2008 yılında 20 yaşındayken lise diplomam ile tecil aldığımda muayene olmuştum ve ilk defa tecilim bu sene şubatta bitti. Yüksek lisans yapacağım herhangi bir istediğim üniversitede. Muhtemelen en geç eylül sonuna kadar bir enstitüye kaydım olacak. Bu sene yoklamaya gitmedim, temmuz ya da Ağustos ayında kayıt dönemimde şubeye gidip askerlik durum belgesi almayı ve o belge ile yüksek lisansa kayıt olmayı düşünüyordum ama 9 Haziran’da gbt kontrolüne yakalandım ve 15 gün içerisinde şubeye giderek muayene olacağıma dair tutanak imzaladım. İlk defa tutanak imzaladım. Yüksek lisans için gerekli askerlik durum belgesini alıp yüksek lisansa kayıt yapabilmem için ne yapmam gerekiyor? 15 gün içerisinde şubeye gidip muayene olup… Read more »

Merhabalar ben askerlik bakaya kalma durumundan dolayı ikinci kez bakaya düştüm. Durumu fark ettiğimde 1 ay bakada kalmışım. Hakkımda kamu davası açılmış. Savcı iddanamesinde 6 aya kadar hapis cezası istemiş. Ancak kronik rahatsızlığımdan dolayı askerlik görevinden muaf oldum. Bu rahatsızlığımda 2010 yılından beri mevcuttu. Dava Eylül ayında görülecek. Bu davadan hakkımda nasıl bir sonuç çıkar ve ben ne yapmayalım. Acil olarak yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler

ben 2. bakayı kaldırdıktan sonraki süreçte muaf oldum. Birde açılan bu davalarda hapis cezaları veriliyor mu? Yaptığım araştırmalar sonucunda hükmün açıklanmasının ertelenmesi diye bir husus var. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı?

Hocam şubattan beri bakaya kaldım .gbt ye yakalandım tutanak yedimsubattan bu yana NEKDAR ceza gelir .diğer bir sorum intette yazan yakalanarak getirilenlerin cezası çok yüksek yakalanarak getirmek ten kasıt nedir nasıl oluyor

Merhaba. Ben 21 Aralık 1989 doğumluyum. Üniversiteden mezun olduktan sonra şubeye hiç uğramadan, Şubat 2015 yılında yüksek lisans kaydı yaptırdım. Temmuz 2015’de yoklama kaçağı olduğumu öğrendim ve imzaladığım tutanak ile derhal askerlik şubesine gidip gerekli işlemleri yaptım. İdari para cezası kesildi. Askerliğimi de okulum aracılığıyla ertelettim. Okulun bana verdiği belgede; “3 Haziran 2018’e kadar askerlik yönünden bir sakıncası yoktur. Sevk tehirinin bitim tarihine göre Kasım 2018’de sevke tabi olacaktır. 01-30 Eylül tarihleri arasında sevk öncesi hazırlık işlemlerini halletmesi gerekmektedir.” yazıyor. Maalesef tezim bir takım sebeplerden uzadı, bitirmeden askere gitmek istemiyorum. Anladığım kadarıyla 1 Ekim itibarı ile bakaya kalmış olacağım. Benim sorum: 1) Bu durum ileride hayalini kurduğum akademisyenlik kariyerini etkiler mi? 2) Bakaya kaldıktan sonra, Tezi bitirip mezun olunca doktora… Read more »

1 6 7 8 9 10 13
Başa dön tuşu