Bakaya ve Yoklama Kaçağı Nedir?

Bakaya kalma yada yoklama kaçağı olma istenen bir durum değildir. Yoklama kaçağı ve bakayalar için Askeri Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem tesis edilir. Bakaya kalan kişilere ne yapılacağı, ne kadar ceza verileceği, mahkemeye ne zaman sevk edileceği Askeri Ceza Kanununda yer almaktadır. Bu kanunun 63. maddesinde bakaya yada yoklama kaçaklarına verilecek hapis cezaları düzenlenmiştir…

Bakaya Kalmanın Terimsel Açıklaması

Normal şartlar altında sağlık yada eğitim gibi geçerli bir mazereti bulunmayan ve askerlik çağı gelen bir kişi en yakın askerlik şubesine gidip muayene olmalı ve askere gitmek için gerekli yasal işlemleri tamamlamalıdır.  Fakat çeşitli sebeplerle askerlik yoklamasına katılmayan yada askerlik yoklamasına katıldıktan ve askerlik yerleri açıklandıktan sonra çeşitli sebeplerle askeri birliğine teslim olmayan kişiler bulunmaktadır. Bakaya ifadesi bu kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Yoklama Kaçağı Nedir?

Yoklama zamanı gelmesine rağmen askerlik şubesine gidip muayene olmayan ve askere gitmek için gerekli yasal işlemleri başlatmayan kişiler yoklama kaçağı olarak adlandırılır. Kişinin tecili yoksa yani eğitim yada sağlık gibi geçerli bir mazereti yoksa ve kişi mazereti olmamasına rağmen zamanında askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini yaptırmadıysa bu kişi yoklama kaçağı olarak kabul edilir ve yoklama kaçaklarına uygulanan cezai işlemlere maruz kalır.

Bakaya Kalmak Ne Demektir?

Bakaya kalmak kısaca askere gitme vaktiniz gelmesine ve her hangi bir tecilinizin bulunmamasına rağmen askerlik yoklamanızı yaptırdıktan sonra askere gitmemeniz anlamına gelmektedir. Kişi vakti gelmesine rağmen askerlik şubesine hiç uğramaz ise önce yoklama kaçağı sonrasında da bakaya olur. Bakaya kalmamak için askerlik vaktiniz geldiğinde tecilli durumda değilseniz askerlik şubesine gitmeli ve askerlik yoklamasını yaptırmalısınız.

GBT Sorgusuna Yakalanan Bakaya ve Yoklama Kaçaklarına Ne Yapılır?

Bakaya durumda olan kişilerin bilgileri jandarma ve polis Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde görünür. Kişi eğer GBT sorgusunda yoklama kaçağı yada bakaya ise bu durumda şu prosedür işler;

1) Eğer kişi ilk defa GBT sorgusunda yakalandı ise yani kişi daha önce hiç GBT sorgusuna takılmadı ve yakalanmadı ise o zaman kişiye bir tutanak imzalatılır ve 15 gün içerisinde askerlik şubesine gideceğine dair belge imzalatılır. Bu belgeyi imzalayan yükümlü serbest bırakılır. Bu evrak yükümlü tarafından imzalandıktan sonra yükümlünün askerlik şubesine 15 gün içinde gitmesi ve askere sevk işlemlerini tamamlaması gerekir. Kişiye ayrıca bakaya kaldığı gün başına belirlenen bir miktar idari para cezası kesilir..Kişi bu evrakı imzalamasına rağmen şubeye gitmez ise bakaya durumu devam eder ama 1 defa GBT sorgusuna yakalandığı bilgisi sisteme işlenir.

2) Eğer kişi 2. defa GBT sorgusunda yakalanırsa bu durumda kişi jandarma yada polis ekiplerince alıkonulur ve en yakın askerlik şubesine teslim edilir. Askerlik şubesinde kişinin yoklaması yapılır, askere alma için gerekli işlemleri yapılır. Bakaya kaldığı günle doğru orantılı şekilde yükümlüye idari para cezası kesilir. Kişi serbest bırakılır. Kişi buna rağmen yani tüm işlemleri yaptırmasına rağmen ve hatta askerlik yerinin açıklanmasına rağmen birliğine teslim olmayabilir…Bu durumda kişinin bakaya durumu devam eder. 2. Defa yakalandığı ve zorla şubeye getirildiği de kayıt altına alınır…GBT sorgusunda bu da görülür…

3) Eğer kişi bakaya yada yoklama kaçağı iken 3. defa GBT sorgusunda yakalanır ise bu durumda kişi şubeye götürülür. Şubede yine gerekli yoklama ve askere sevk işlemleri yapılır. Kişiye idari para cezası kesilir. Kişi serbest bırakılır. Bununla birlikte kişi mahkemeye sevk edilir. Kişi hakkında dava devam etmeye başlar. Mahkeme kişi hakkında hem idari para cezasına hükmeder hem de kişiye bakaya kaldığı süre göz önüne alınarak bir hapis cezası verir. Mahkeme Askeri Ceza Kanunu hükümlerine göre hapis ve idari para cezasına hükmeder. Bakaya ve yoklama kaçaklarına verilecek hapis cezaları Askeri Ceza Kanununun 63. maddesinde yer almaktadır.  Askeri Ceza Kanununun 63. Maddesi Şu Şekildedir;

Madde 63 – 1 – (Değişik: 31/3/2011-6217/4 md.) Barışta, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca haklarında verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra kabul edilecek bir özrü olmadan,
a) Yoklama kaçaklarından birlikte (…)(1) yoklamaya tabi oldukları doğumluların yurt genelinde normal sevk yılı içindeki son kafilesi gönderilmiş bulunanlar için, son kafilenin gönderilmesi tarihinden,(1)
b) Bakaya kalanlar için, bakaya kaldıkları tarihten,
c) İhtiyat erattan çağrılıp da birlikte işleme tabi olduğu kişiler gönderilmiş bulunanlar için, en son gönderilme tarihinden,
d) Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince sevk edildiği kıtasına katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin bitiminden, itibaren dört ay içinde gelenler altı aya kadar, yakalananlar iki aydan altı aya kadar; dört aydan sonra bir yıl içinde gelenler iki aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir yıla kadar; bir yıldan sonra gelenler dört aydan iki yıla kadar, yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

GBT Sorgusunda 3. defa yakalanan, mahkemeye sevk edilen kişi hakkında mahkeme idari para cezası ve hapis cezasına hükmeder. Kişi öncelikle kendisine verilen hapis cezasını çekmeye başlar. Kişinin hapis cezası bittikten sonra kişi hapisten alınır ve doğruca birliğine teslim edilir. Yani kişi hapishaneden doğruca askeri birliğine teslim edilir.

Kişi bakaya yada yoklama kaçağı ise sonsuza kadar kaçma gibi bir durum yoktur. Kişi 3. yakalamadan sonra önce hapse sonra da askerlik yapmak için birliğine gönderilir. Sonsuza kadar kaçma olsa bir çok kişi idari para cezasını öder ama askere gitmezdi.

GBT’de Yakalanan Direk Askeri Birliğine mi Teslim Edilir?

İlk iki GBT sorgusunda yakalanan kişi doğrudan birliğine götürülmez. ilk yakalamada kişiye askerlik şubesine git. Askere sevk ve yoklama işlemlerini yaptır derler. 2. Yakalamada kişi şubeye götürülür ve işlem yaptırılır. 3. Yakalamada ise kişi mahkemeye sevk edilir, önce hapse sonra da askere sevk edilir…Yani ilk iki yakalamada kimse zorla alınıp birliğe teslim edilmez. 3. Yakalamada da önce serbest kalırsınız mahkeme bitene kadar…

Bakaya Durum Belgesi Nedir?

Silah altına alınacak yükümlü son yoklamasını yaptırır ve askere çağrıldığı halde birliğine teslim olmazsa bakaya durumuna düşer. Bakaya duruma düşen yükümlülere askerlik durum belgesi düzenlenmez. Bakaya durumda olan kişilere “bakaya durum belgesi” düzenlenir. Askerlik şubesi kişiye bakaya durum belgesi düzenlediği zaman kişinin bir sonraki celp döneminde askere alınmak üzere sevk işlemlerini başlatmış olur. Bakaya durum belgesi  üniversite kayıtlarında, kamu ve özel sektörde iş başvurularında kullanılabilir.

Bakaya Kalmanın İdari Para Cezası Ne Kadardır?

Bakaya kalmanın idari para cezası vardır ve bu ceza sizin ne kadar süre bakaya kaldığınıza göre değişmektedir. Milli Savunma Bakanlığı Askere Alma Daire Başkanlığının sitesinde kaç ay süre bakaya kalanın ne kadar para cezası ödeyeceğine ilişkin liste her yıl yenilenmektedir. Bakaya kaldıysanız ne kadar ceza ödeyeceğinize bu idari para cezası tablosunu inceleyerek kolayca öğrenebilirsiniz. 2017 Yılı için idari para cezası tablosu aşağıda gösterilmektedir. Bu para cezaları her yıl yenilenmektedir. Aşağıda örnek olarak kaç ay için 2017 yılında kaç para ödemeniz gerektiği gösterilmektedir. Dikkat ettiyseniz bakaya kalanlardan da kendiliğinden teslim olanlarla bakaya kalıp yakalanarak askere alınanlar arasında idari para cezası olarak büyük bir fark görünmektedir. Bu nedenle mümkünse bakaya kalmayın. Eğer bakaya kalmanız kaçınılmazsa ve acil yapmanız gereken iş ve işlemleriniz varsa o vakit işinizi halleder halletmez askerlik şubesine giderek yoklamanızı yaptırın. Yoksa bakaya kalmanız nedeniyle çok ciddi para cezalarına maruz kalabilirsiniz.

1111-86/2 YOKLAMA KAÇAKLARI VE 1111-89 BAKAYALAR.

SÜRE (1 YILDAN SONRA)

KENDİLİĞİNDEN GELENLER (TL) YAKALANARAK GETİRİLENLER (TL)

0 AY – 4 AY

296 TL

1.187 TL

4 AY – 1 YIL

593 TL

2.376 TL

1 YIL-2 YIL

890 TL

3.564 TL

2 YIL-3 YIL

2.079 TL

5.943 TL

3 YIL-4 YIL

3.268 TL

8.320 TL

4 YIL-5 YIL

4.456 TL

10.696 TL

5 YIL-6 YIL

5.645 TL

13.073 TL

6 YIL-7 YIL

6.833 TL

15.450 TL

7 YIL-8 YIL

8.022 TL

17.829 TL

Mazeretsiz biçimde askerlik yoklamasını yaptırmayan yada askerlik yeri açıklanmasına rağmen askere gitmeyen herkes bakaya kalmış kabul edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır. Bakaya kalan kişiler askerlik şubesine giderse en yakın celp döneminde askere gidecek şekilde işlem görürler. Askere hemen alınmazsınız. Askere alım işlemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında yapılmaktadır. Eğer genel bilgi taramasında yakalanırsanız o zaman sizi askerlik şubesine götürürler ve askerlik şubesinde sizi bu celp dönemlerinden birinde askere gidecek şekilde işlemlere tabi tutarlar. Kişi genel bilgi taramasında yakalanır yakalanmaz yaka paça askeri birliğine askerlik görevini yapmak için götürülmez. Kişi askerlik şubesine götürülür, yoklaması yapılır ve ilk celp döneminde askere gidecek şekilde evrakları düzenlenir ve kişi salıverilir.

Askerlik İdari Para Cezası Nereye Ödenir

Eğer yoklama kaçağı ya da bakaya durumundaysanız ve tabloda belirttiğimiz üzere cezalarla karşı karşıya geldiyseniz bunları ödemek zorundasınız. Askerlik cezaları vergi dairelerinden ödenmektedir. Vergi dairelerinde cezalarınızı taksitlendirip ödeme şansınız vardır.

Yoklama Kaçağı ve Bakaya Cezaları Ödenmezse Ne Olur?

Kesinleşen cezalarını (itiraz edilmemesi, ortadan kaldırılmaması sonucunda) süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu’na göre tahsil edilmektedir. Bu usulde para cezası borcu vergi dairesine intikal etmekte, kişi ömür boyu takip edilmekte, alacağın tahsili için maaş haczi, taşınır, taşınmaz haczi, banka ve sair kurumlardaki alacakların, mevduatların haczi gibi her türlü yöntem, bir icra dosyası bulunmadan yürütülebilmektedir.

Bakaya Kalanlar Üniversiteye Kayıt Yaptırabilirler Mi?

Bakaya kalan yükümlüler üniversitelerin ön lisans, lisans yada yüksek lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Bunun önünde bir engel yoktur. Üniversiteler kayıt sırasında kişinin askerlikle bir ilişiğinin olmadığına dair belge isterler. Bakaya durumda olan kişiler askerlik şubesine giderek derhal bakaya durum belgesi almalıdır. Bakaya kişilere askerlik durum belgesi yerine bakaya durum belgesi verilir. Bakaya durumda olan kişi bakaya durum belgesi ile üniversitenin ilgili birimine sorunsuzca kayıt olabilir. Üniversiteye kayıt olan kişi de zaten askerliğini eğitim mazereti nedeniyle tecil ettirebilir.

 Bakaya kalan kişi üniversite kazanır yada yüksek lisans yapmaya başlarsa ne olur?

Bakaya kalan kişi eğitim mazereti nedeniyle askerliğini erteleyebilir. Diyelim ki bakaya durumdasınız. Bu durumda iken bir yüksek lisans kazandınız. O zaman ilk başta askerlik şubesine giderek yoklama yaptıracaksınız. Yoklama sonrasında sizi ilk celp dönemine yazacaklar. Size de “şu tarihe kadar askerlik yönünden bir sakıncası yoktur” diye bir evrak verecekler. Bu evrak aslında sizin için geçici tecil belgesi niteliği taşıyor. Bu evrakı alıp üniversiteye gidecek ve yüksek lisans programına kayıt olacaksınız. Üniversite sizi ilgili bölüme kayıt edecek. Kayıt olduktan sonra üniversite sizin adınıza askerlik şubesine yazı gönderecek bu kişi bizim üniversite de yüksek lisans öğrencisi. Askerliğini tecil edin diye. Askerlik tecil işlemlerini üniversiteyi beklemeden siz elden de yapabilirsiniz. Tecil işlemini elden takip etmek için önce üniversiteden öğrenci belgesi alacaksınız. Bu öğrenci belgesini askerlik şubesine götürdüğünüzde size tezli yüksek lisans için 4 dönem artı 1 yıl, tezsiz yüksek lisans için ise 3 dönem artı 1 yıl ek süre verilir. Bu sayede askerliği tecil edebilirsiniz.

Eğer üniversite yada öğrenci işleri askerlik tecil işlemlerimi otomatik olarak yapıyor diye düşünüyorsanız arada askerlik durumunu kontrol etmenizde fayda var. Zaman zaman oluşan karışıklıklar nedeniyle öğrencilerin bakaya kaldığı ve idari para cezası ödediği bir çok örnek vardır. Bu nedenle bakaya kalan kişilerden olup olmadığınızı düzenli aralıklarla e-devlet sitesi üzerinden kontrol etmenizde ciddi fayda vardır.

Özetle bakaya kalma istenen bir durum değildir ve bakaya kalan kişi idari para cezası ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle eğer bakaya kalmanıza sebep olan ciddi bir olay yoksa derhal yoklamanızı yaptırınız. Eğer mazeretiniz var ise o halde mazeretinizi derhal ilgili birimlere iletiniz. Yoksa bakaya kalırsınız ve uzun vadede ciddi sorunlarla uğraşabilirsiniz…

Bakaya Durumdan Nasıl Kurtulurum?

Bakaya durumdan kurtulmanın 3 yolu vardır.
1-Tecil (Askerliği tecil edebilmeniz için eğitim yada sağlık özrü gibi sebeplerin olması gerekir)
2-Muafiyet (Askerlikten sağlık sorunlarınız yada yaş nedeniyle muaf olmuş olabilirsiniz)
3-Silah altına alınma (Birliğe gidip askerlik yapmaya başlayabilirsiniz)

1-Öğrenim Durumu İle Tecil
a) Lise Mezunları:Lise mezunlarına 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre lise bitiminden itibaren 3 yıl tecil hakkı tanınır. 3 Yıl içerisinde her hangi bir ön lisans yada lisans programına kayıt yaptırmayan kişi üçüncü yılın sonunda bakaya duruma düşer. Kişinin bakaya duruma düşmemesi için lisans yada ön lisans programlarından birine kayıt yaptırması şarttır.

b) Üniversite Mezunları: Üniversitelerin lisans programından mezun olan kişilere mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl askerlik tecil hakkı tanınmaktadır. Lisans programından mezun olduktan sonra 2 yıl içerisinde herhangi bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmayan kişi bakaya duruma düşer.

2-Sağlık Raporu
Ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belgeleyen ve bu nedenle yoklama işlemini yaptıramadığını belgeleyen kişi de bakaya durumdan kurtulabilir.

 

Google Arama Motorunda Arama Yap

Daha Fazla Göster
Subscribe
Bildir
Adınızı ve Soyadınızı Giriniz
E-mail adresi girmeniz zorunludur
340 Yorum Yapıldı
Inline Feedbacks
View all comments

Arkadaşlar merhaba ,

Üniversite mezunuyum . 1990 doğumluyum. Tecilim 2017 Ocakta bitti. 1 senedir kaçağım . Dün yakalandım 15 günluk teblıgat imzalandı. Ama işe gireli 10 ay oldu mart ayında tazminat alıp teslim olmak istiyorum. Marta kadar 2.defa yakalanmak istemiyorum. Yakalanırsam ne olur ? Yakalanmadan önce de tatil planımız vardı :) Ucak ve otel rezervasyonu da yandı . 2.defa yakalayıp tatilde, havaalanında göturmelerinden korkuyoruz. Eşim ve bebeğim var allah yardımcımız olsun kısa dönemde olsa çok zor bir dönem. Size önemli sormak istediğim. 1 defa yakalandım 15 gunluk teblıgat ımzalandım . İş yerine ne zaman kagıt gıder cıkarılmam için ??? kaç gun veya kç ay veya kaçıncı yakalanmamda lütfen yardım

Merhabalar, ben 1991 doğumlu lise mezunuyum. 1ocak 2014 tarihinde tecilim bitti ve hala askere gidemedim banka borçları nedeniyle. Bu kadar zaman gitmeyince ceza yeme durumu olacak. Gidememe nedenimi askerlik şubesine dilekçe ile bildirsem ödeyeceğim cezada hafifleme yapılabilirmi ?
Bu ayın sonunda şubeye gidip işlemlerimi yaptıracağım , ne yapmam gerekiyor kimliğimi alıp gitmem yeterlimidir?

merhabalar, sorumu cevaplarsanız sevinirim.

ben 88 doğumluyum ve aralık 2017 de tecilim bitti 4şubat 2018 tarihine kadar muhaneye gitmem gerekiyor fakat aöf okuyorum ve 4 dersım kaldı ve benım celp donemım mayıs ayı sınavlarım ıse hazıranda söyle bir planım var şubatta muhaneye gireyim ve mayıs ayından sonra bakayaya dusup hazırana kadar gıtmeyeyım daha sonra hazıranda gıdıp gıtmek ıstıyorum dıyeyım benı agustos ayınamı atarlar yoksa hemen alırlar mı ? yada ben hazırana kadar yakalanırsam nezaman alırlar benı askere. farklı bır yolu varsada belırtırsenız sevınırım.

Yakalayıp götürme kalktı diye biliyorum yakaladıklarında hemen götürürlermi yoksa para cezasımı uygulanır. sgklı bir iş yerinde çalışıyorum gelip buradan alma durumu olur mu ?

hayır olmaz para cezasından başka birşey yapamıyorlar.
3.yakalanmandan sonra da mahkemeye sevk ederler.

Merhaba, benim yüksek lisans tecilim ağustos ayında bitiyor. Eylülde tekrar yüksek lisansa başvuracağım ve ekimde öğrenci olacağım. Bu dönemdeki 1 aylık sürede bakaya kalınmış olunuyor mu? Yoksa celbin gelmesinden sonra mı bakaya kalınıyor? Ağustosta tecilim bitince celp kağıdım ne zaman gelir? Teşekkür ederim.

Iyi günler. Ağustos ayında tescilim bitti yoklama yaptırmadığım icin ekim ayı gibi gbt ye düştüm ve askerlik şubesine yonlendirildim. Orda subat celbine asker olacak şekilde işlemlerim yapıldı. Verilen askerlik durum belgesinde en altta sevk işlemlerini aralık ayında yaptırmam gerektiği yazıyordu fakat gitmedim. Verilen belgede Ocak 25 e kadar askerlik açısından sorun yoktur ibaresi yer alıyor. Şu an bakaya 1. Kez mi 2. Kez mi kalmis oluyorum? Ikinci Sorum şu sevk tarihinden önce yani 25 ocaktan önce o tarihi de kapsayacak şekilde rapor alsam celp dönemim ertelenir mi? Bu durumda yüksek lisansa kayit yaptırabilir mıyım? Yüksek lisans kayit tarihi olarak son gün 7 Şubat olarak gözüküyor. Kpss ye hazırlanıyorum ve askerliği bu sebeple ağustos ayina kadar bir şekilde ertelemem gerekiyor. Nasıl… Read more »

SELAMIN ALEYKÜM KOLAY GELSİN..29.03.1989 doğumluyum 2008 de lisans programına başladım henüz bitiremedim 04/02/2018 tarihinde SON YOKLAMAYA TABİ diye bi yazı var fakat ben ailevi problemlerden dolayı 4-5 sene askere gitmeyi düşünmüyorum.GBT ye girmezsem yinede tebligat gelirmi?Yada gbt ye girdim tebligat geldi almadım tebligatı ne olur?Yada bu kadar uzun süre gitmezsem beni askere zorla götürebilirlermi devlet memuruyum buna bi sıkıntısı olurmu yardımlarınız bekliyorum lütfen????

Yazıyı ne zaman yazarlar peki süresi varmıdır?Öğrenci belgesi aldım fakat askerlik tecil işleminde kullanılmaz diyor çünkü 7 yılda bitirmem gerekiyormuş okulu..Ben hiç gbt ye girmesem otelde,öğretmen evinde kalmasam ne olur..Cezasına kabulum cezasını ödeyeceğim ama 4-5 sene gidemem nasıl olur nasıl yapabilirim?

Dün bir kaç kişiyle daha görüştüm gbt ye girmediğin sürece hiç bi sıkıntı olmaz deniliyor sadece ceza ödersiniz deniliyor.Artık eskisi gibi tutup askere götürme işi yokmuş galiba.Hayatım biraz aksiyonlu olacak fakat gerçekten gidecek durumda değilim..Çıkar yol arıyorum..

Sencer bey bende aynı durumdayım aynı yaştayız. kamu çalışanıyım ama kuruma yazı yazılmıyor eskisi gibi bildiğim kadarıyla askerlik şubesi net bilgi veremiyor bu konuda bir kaç kişinin benzer durumda para ödediğini duydum bende. kimse bilgi vermiyor bu konuda . bende 4-5 yıl kadar zaman kazanmam gerek gidecek durumda değilim eğer bir çözümü varsa haberleşelim lütfen

Adem bey dün ben aynı kurumda çalıştığım 2 arkadaşla konuştum öyle kuruma falan yazı yazma olayı yok gbt ye girmemeye özen göster başka hiç bişey olmuyor.Arkadaşımın biri 5 sene diğeri 1 sene 7 ay kaçmış hiç bişey olmamış hiç merak etmeyin..Askerlik şubesi başkanı ile konuştum dün onlar kaç demiyolar hiç bişekilde diyemiyolar daha doğrusu.gbt ye girseniz dahi cezanız ikiye katlıyo yine bişey olmuyo telefon numaranızı verin bi konuşalım sizinde adem bey..

Sencer bey öncelikle teşekkür ederim. Bu numaram müsait zamanda görüşmek dileğiyle :) 0534 915 5178

Merhabalar benim önlisans bittiğinde kendimi tecilli sanıyordum 5 ay sonra polis yakaladı tutanak imzaladım askerlik subesine gidip tecil etttirdim para cezası yedim. 2017 yıl sonunda tecil hakkım bitti e devletten formlarımı hazılayıp 5 ocakta askerlik şubesine gittim ama çalışan bana seni sevk edersem 7 ocakta yola cıkman gerekiyor DK ya kalmışın dedi sevk ettirmedim 2. kez para cezasına carptılırcam sorum ise
tecilim 2017 aralık son ayı bitiyordu ben nasıl dk ya kalıyorum
2018 ilk tertip ile neden gidemiyorum

Arkadaşlar merhaba ben liseden mezun olalı 4 yıl oluyor ve tecilim bitti. polis tarafından yakalanıp gbt yapıldı. 15 gün süre verildi ancak ben gitmedim tekrardan tutanak imzaladım bu böyle 3 kez oldu şuan dava açılmış hakkımda. Ve ben bakaya olarak gözüktüğüm için davaya katıldığımda para cezası dışında askere direk alınır mıyım. Çünkü üniversite okumak istiyordum bu yıl.

Kaçağa düşdükten sonra okul okunuyomu

Selamlar, öncelikle ben adliyede katip olarak görev yapmaktayım. 31-12-2018 den itibaren bakaya kalmış olacağım henüz 4 yıllık mezun olamadım. bu dönem ki derslerimi alamadığım için 1 yıl daha uzattım üniversitemi amacım üniversitemi tamamlayıp öyle askere gitmek bu hususta nelerle karşılaşabilirim. ayrıca savcılığa soruşturma açılmaması için ne yapmalıyım. nasıl bir yol izlemem gerek. En azından 1 yıl bakaya olmanın cezasını ödemeye razıyım yada idari para cezalarını öderim ama zaman kazanmak istiyorum bu hususta yardımcı olabilir misiniz?

tecil hakkı meslek yüksek okullar için en fazla 29 yaş sınır 29 yaşıma giriyorum bende o tarihte yıl olarak doğal olarak tecil etmediklerini söylediler ama bu şekilde detaylı bilgide veremiyorlar :(

Merhabalar, bu sene tecilim bittiği icin kasim celbinde askere gitmem gerekiyordu fakat Eylül ayi icerisinde siniflandirmaya girmedim ve bakaya kaldim. 4 gün sonra yani ekimde teslim oldum islemlerim Şubat celbinde gitmek üzere ne yapıldı. Bi hafta önce subeye gittim tekrar işlem yapmam gerekir mi diye sordum gerek yok dediler. Şimdi tekrar bakaya kalmaktan korkuyorum.ekim ayindaki sevk islemleriyle askere gidebilir miyim yoksa tekrar islem yaptırmama gerek var mi

1 2 3 13
Başa dön tuşu