Askerlik Tecil Ettirme İşlemleri

Askerlik Tecili Ne Demektir?

1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre 20 yaşını dolduran her Türk vatandaşının geçerli bir mazereti (sağlık yada eğitim mazereti vb.) olmaması durumunda askerlik borcunu ödemek üzere askere gitmesi zorunludur. Aynı kanuna göre askerlik yaşı gelmesine rağmen çeşitli mazeretleri sebep göstererek askerliği ertelemek de mümkündür. Askerliğin çeşitli sebeplerle daha ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine askerlik tecili denilmektedir.

Askerlik Tecil Ettirme Şartları Nelerdir?

Askerlik tecil işlemlerinin hangi durumlarda yapılabileceği 1111 sayılı Askerlik Kanununda detaylıca belirtilmiştir. Bu kanuna göre tecil işlemi genel olarak kişinin ciddi bir sağlık sorunu bulunması veya kişinin eğitim öğretimin devamı gibi durumlarda mümkün olabilmektedir.

A- Eğitim Sebebiyle Askerlik Tecili:

Eğitim sebebiyle askerliğin tecil edilebilmesi 29 yaşını geçmeme şartıyla mümkündür.

1) Doktora, Lisans ve Ön Lisanstan Dolayı Askerlik Tecili

Henüz 29 yaşını bitirmemiş (30 yaşından henüz gün almamış) bir kişi yüksek lisans yada doktora eğitimine devam ederse bu kişilere 35 yaşına kadar tecil hakkı tanınmaktadır.  Lisans ve ön lisans mezunlarına 29 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla 2 yıl, yüksek lisans ve doktora mezunlarına ise 1 yıl askerlik tecil hakkı tanınmaktadır.

Örneğin bir kişi yüksek lisansa başvuru yaptı diyelim. İlk başvuruda kişinin başvuru esnasında 30 yaşından gün alıp almadığına bakılır ve kişi 30 yaşından gün almadıysa kayıt yapılır. Yüksek lisansa kaydı yapılan kişi de askerliğini tezli yüksek lisans yaparsa 4 eğitim dönemi tezsiz yüksek lisans yaparsa askerliğini 3 eğitim dönemi erteleyebiliyor. Yüksek lisans kaydını eğitim döneminin son döneminde sildirip başka bir üniversitenin herhangi bir bölümüne kayıt yaptırarak yada aynı üniversitenin başka bir bölümüne kayıt yaptırarak 35 yaşına kadar kişi askerliği tecil ettirebilir.

Yüksek lisanstan mezun olan kişiler doktora programına başlayarak askerliği 35 yaşına kadar erteleyebilir.

Açık öğretim fakültelerinde eğitimlerine devam eden kişiler açıktan okudukları okul sayesinde askerliklerini tecil ettirebilirler. Açıktan okumak ve örgün öğretimde okumak arasında askerlik tecili açısından bir fark yoktur. Her iki durumda da eğitim mazeretine bağlı olarak askerlik ertelenir.

2) Lise Mezunu Olanların Askerlik Tecili

Askerlik yaşı gelen fakat henüz liseyi bitiremeyen kişilere askerlik tecili için 3 yıl ek süre verilmektedir.Bu 3 yıl içerisinde kişi eğer liseyi bitiremezse bu durumda kişiye ek süre verilmez ve kişinin askere gitmesi gerekir. Fakat liseyi bitiren kişi eğer ön lisans yada  lisans eğitimine başlarsa kişiye 29 yaşına kadar bu eğitimlere devam etme ve bir süre daha askerlikten tecil hakkı tanınır. Ek tecil süresi kişinin lisans eğitimini ne zaman bitirdiğine göre değişir.

Eğitim mazeretinden faydalanmanız için yoklama kaçağı yada bakaya kalmadan önce bir üst eğitime başlamanız gerekmektedir. Bakaya kaldıktan sonra yada yoklama kaçağı olduktan sonra bu eğitim programlarına kaydınızı yapmakta sorun yaşarsınız. Bu bölümlere kayıt olsanız bile askerliği yaş haddinden dolayı erteleyemezsiniz.

3) İkinci Üniversite Askerliği Tecil Ettirir mi?

Ülkemizde pek çok kişi açık öğretim fakülteleri aracılığıyla ikinci üniversiteyi okumaktadır. Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz fakat ikinci üniversite olarak başka bir üniversite okumak askerliği tecil ettirememektedir. 2. Üniversiteyi okumak askerlik tecili için yeterli değildir. Askerlik tecili yapabilmek için bir üst eğitim programına kayıt yaptırmak gerekmektedir. Mesela lise bitiren bir kişi lisans kaydı yaptırarak askerliği erteleyebilir fakat lisans bitiren bir kişi ikinci üniversiteyi okurken askerliği tecil ettiremez. Lisans ve lisans denktir. Fakat yüksek lisans yaparsa askerliği erteleyebilir. Erteleme için bir üst eğitim programına kayıt olmak şarttır.

B- Sağlık Problemi Sebebiyle Askerlik Tecili:

Ciddi sağlık problemleri olan kişiler askeri hastanede muayene edilirler ve bu kişilerden bazılarına sürekli hastalığı var ve askerliğe elverişli değildir diye rapor verilir. Bu kişiler bir daha ne hastaneye gider ne de askerliğe gider. Bu kişilerin askerlikle ilişiği kesilir. Bazı rahatsızlıklarda ise kişiye 1 yıl sonra tekrar gel diye süre verilir. Kişinin askerliği 1 yıl tecil ettirilir. Bir yılın sonunda kişi yeniden muayene edilir. Kişinin sağlık sorunu yok oldu ise kişi askere alınır. Eğer sağlık sorunu devam ediyorsa kişiye yine 1 yıl tecil verilir. Kişi 1 yıl sonra yeniden muayene olmaya gelir. Bir süre sonra eğer kişi iyileşmez ise kişinin askerlikle ilişiği kesilir ve kişiye çürük raporu verilir. Kişinin askerlikle hiç bir bağı kalmaz ve kişi askere de hastaneye de bir daha gelmez.

Aşırı Kilo Nedeni İle Tecil Ettirme : Normalden çok daha kilolu kişiler aşırı kilolu olarak kabul edilirler. Aşırı kilolu kişilere geçici sağlık engeli olarak bakılır ve bu sorunun düzelmesi için kişiye 1 yıl tecil verirler. 1 yıl sonra kişi yeniden muayene edilir. Bu bir kaç dönem böyle devam eder. Eğer kişi kilo vermez ise bu durumda kişinin askerlikle ilişiği tamamen kesilir.

C- Askerlik Tecil İşleminde Özel Durumlar:

Askerlik tecil işlemlerinde bazı istisnai durumlar vardır. Bu durumlarda da kişilere tecil için hak tanınmaktadır. Bu haklardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

1) Kardeşi Askerde Olanların Askerlik Tecili

Eğer bir ailede birden fazla kişi aynı anda askere gidecekse o zaman bu kişilerden biri istemesi halinde diğer kardeşi askerden dönene kadar askerliğini erteleyebilir. Çok kardeşi olan kişilerde de bu geçerlidir. Eğer ailede askerde bir kişi varsa o dönene kadar diğer kişiler askerliklerini koşulsuz şartsız erteletebilir, askerlik tecil hakkından faydalanabilir. Eğer kişiler haklarından vazgeçer ise bu kişiler aynı anda askerlik de yapabilir. Hatta bu kişilerden ikiz olanlar varsa bunlar talepleri halinde aynı birlikte askerliklerini yapabilirler.

2) Lisanslı Sporcuların Askerlik Tecili

Lisanslı sporcular talep etmeleri halinde askerliklerini 33 yaşına kadar tecil ettirebilirler. Lisanslı sporculara böyle bir hak tanınmıştır. Ülkemizde binlerce lisanslı sporcu bu haktan faydalanmaktadır. Herhangi bir spor dalında lisans sahibi bir sporcuysanız askerliğinizi 33 yaşına kadar tecil etmenizin önünde hiç bir kanuni engel yoktur.

3) İlmi Faaliyetlerde Ülkemizi Temsil Edenlerin Askerlik Tecili

Yüksek Öğrenim mezunu olmak şartıyla ülkemizi ilmi faaliyetlerde yurt içinde veya yurt dışında temsil eden kişilerin askerlikleri 36 yaşına kadar tecil edilmektedir. Bu kişiler istemeleri halinde 36 yaşına kadar askere gitmemekte özgürdürler.

4) Yurt Dışında Oturma ve Çalışma İzni Olanların Askerlik Tecili

Bu istisnai durum ise yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan kişilerle ilgilidir. Yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan kişilerin bu haklarını kaybetmemeleri için bu kişilere bazı haklar tanınmıştır. Yurt dışında oturma ve çalışma izni olan kişilere 38 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirme hakkı tanınmıştır. Bu kişiler talepleri halinde 38 yaşına kadar askere gitmeyebilirler.

Askerlik Tecil İşlemi Nasıl Yapılır?

Askerlik tecil işlemlerinizi şu an için maalesef İnternet üzerinden yaptırmanız mümkün değildir. Askerliğini tecil ettirmek isteyen bir kişi sahip olduğu evraklarla (nüfus cüzdanı ve fotokopisi, mezunsanız diploma,  öğrenciyseniz öğrenci kimlik belgesi, 4 er fotoğraf, ehliyet ve fotokopisi, biyometrik fotoğraf (bir çok şubede ücretsiz çekilmektedir.)) birlikte askerlik şubesine gitmek zorundadır. Herhangi bir askerlik şubesine gidebilirsiniz. İkamet adresinizin bulunduğu askerlik şubesine gitmenize gerek yoktur. Bu belgelerinizle giderek askerlik tecil işleminizi yapabilirsiniz.

Size ait belgelerle askerlik şubesine gittiğiniz zaman size 2 adet form verecekler. Bu formları eksiksiz olarak doldurmanız gerekecek. Normal şartlarda bu formları doldurup gerekli evrakları teslim etmeniz yeterlidir. Eğer sağlıkla ilgili bir sebeple askerliği erteleyecekseniz sağlık raporunuz istenecektir. Eğer eğitimle ilgili mazeretle askerliği tecil ettirecekseniz o zaman da diploma yada öğrenci belgesi istenebilir.

Eğer gerekli şartları taşıyorsanız kaç yıl ya da kaç ay askerliği tecil etmenizin mümkün olduğuna dair evrak size hemen verilecektir.

Not: Askerlik şubesinde işlemler bazen 30 dakika bazen 2-3 saat sürmektedir. Bu süre yoğunluk dönemine göre değişmektedir.

 Üniversiteye Kayıt Yaptıranların Tecil Durumu

Herhangi bir üniversiteyi yeni kazanan ve üniversiteye kayıt yaptıran kişinin askerlik şubesine gitmesine gerek yoktur. Üniversite sizin yerinize tecil işlemlerini halledecektir. Yenice yüksek lisansa başlayan yada doktoraya başlayanların tecil işlemleri de okul tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Eğer süre sınırlı ise ve durumunuz kritik ise tecil işlemlerinizi elden takip etmeniz faydanıza olacaktır. Evrakları elden teslim etmeniz durumunda tecil işleminiz daha kısa sürede halledilir.

Tecil Yaptırmazsam Ne Olur?

Tecil yaptırmazsanız ilk celp döneminde askere gitmeniz gerekir. Tecil yapılmaması durumunda tecil süreniz de doldu ise yoklama kaçağı olursunuz ve bakaya kalırsınız. Sizi asker kaçağı olarak nitelendirirler ve jandarma yada polisin yaptığı genel bilgi taramalarında yakalanırsanız sizi askerlik şubesine götürürler. Orada işlemleriniz yapılır ve ilk celp döneminde askere gitmeniz için gerekli yasal düzenlemeler yapılır.

Google Arama Motorunda Arama Yap

Daha Fazla Göster
Subscribe
Bildir
Adınızı ve Soyadınızı Giriniz
E-mail adresi girmeniz zorunludur
502 Yorum Yapıldı
Inline Feedbacks
View all comments

Merhaba ikinci üniversite ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi benim bildiğim herhangi bir üniversitede örgün okuyan birisi açık bir bölüme başvuru yaparak ikisini birden okuyabiliyor ve bu ikinci üniversite oluyor.
Ben açıköğretim öğrencisiyim ve seneye sınava girip örgün bir bölüme yerleşip ikisini birden okuyacağım. Bu durumda hangisi birinci hangisi ikinci üniversite oluyor ve tecil için yeterli mi

Sorum şu benim tecil sürem 17.07.2021 tarihinde sona eriyor ben üniversite kaydı yapıp ertelemek istiyorum fakat üniversite sınavı tecilim bittiği vakte denk geliyor ve üniversite kaydı ise yaklaşık 2 ay sonra yani 24.09.2021 tarihinde başlıyor eğerki kazansam üniversite kaydı sırasında herhangi bi sorun çıkar mı kayıt yaptırabilir miyim? Çünkü tecilim bitiyor ve yaklaşık 3 aylık bi süre üniversite kaydı için bana gerekli kaçak mıyım bakaya mıyım bilemiyorum üniye hazırlansam kayıt sıkıntısı çekermiyim askerlik yüzünden acaba cevaplarsanız çok memnun olurum

Merhaba lise mezunuyum 2002 liyim 19 yasima girdim bu sene yks ye giricem tecil ettirmem gerekiyor mu

Mrb iyi günler kolay gelsin benim bi sorum olacak şöyle söyliyim beim tecilim bu yıl sonunda bitecek ve ben açık öğretim den bi bölüm kazandım kaydımı yaptım ikinci bir açık öğretim bölümünede kayıt yapmak istiyorum ama ikinci dönemin basında ilkini döndürüp ikinci bölümü okuyacam ben bu şekil tecil ettirebilirmiyim tecilimj uzatabilirmiyim

Merhaba. Haziranda 4 yıllık lisans programından mezun oldum. Mezun olduğum için tecilimi 2 yıl uzattım. Bu 2 yıllık süreçte 2 senelik bir önlisans programına kaydolmayı düşünüyorum. Kayıt yaptırırsam tecilim yanar mı? Teşekkürler.

Merhabalar
Ben lise mezunuyum 3 yil hakkim şu tarihe kadar bitiyor: 21.05.2022 . bu tarihe kadar askerlik ile ilisigi yoktur diyor. Ben 2022 osym sinavina hazirlanacagim ve haziranda sinava girecegim. Agustos ve eylulun ilk haftasi gibi kayit islemlerini halletmis olacagim. Ben bu durumu askeri subeye anlattim ve yoklama kacagi olma osym giris belgenle gel kasim celpine atariz islerini halletmis olursun dediler hatta kasim celpine bile tercihde bulunabilirsin dediler. Hemen hemen her yeri arastirdim ve bu durum mumkun gibi gozukuyor. Emin olmak icin bir de buraya sormak istedim sizce mumkun mu? Cevaplarsaniz cok mutlu olurum. Tesekkur ederim.

usta bende seninle aynı durumdayım tecil hakkım 2022 nisanda bitiyor, daha askerlik şubeye gitmedim en yakın zamanda gidip bilgi alacağım, bende senin gibi yapsam üniversiteye sorunsuz kayıt olabilirmiyim acaba ve üniversiteye kayıt olduğumda sorunsuz şekilde uzatırlarmı acaba tecili

Haziranda üniversite sınavına gireceğim temmuzda tecilim bitiyor tecil bittikten sonra okulu kazanırsam kayıt yaptırmada sıkıntı yaşar mıyım eğer yaparsam tekrar tecil alır mıyım? Tecilim temmuzda bitiyor verdikleri kağıtta 31.12.2021 tarihine kadar yoklama yaptırmam gerekiği yazıyor. Yoklama kaçağı duruma düşmek için o tarihin geçmesi mi gerekli? Bilgisi olan varsa cevaplarsanız sevinirim çok araştırdım net bilgi bulamadım

Okulu kazanınca sistem otomatik tecilliyor ancak bunu yapmazsa ögrenci belgesi ile askerlik şubesine başvurup tecilini uzatabilirsin.

Merhabalar bu acil bir durum

2 yıllık örgün onlisans programından mezun olsum şimdi ise 2 yıllık aöf den bir bölüm okuyorum 1. Sınıf tecil sürem doldu tecil için askerlik şubesine gittim 2 yilliktan diğer 2 yilliga geçince tecil yapılmıyormuş madur oldum 2 yıllık mezun olduğum bölümden tekrar tecil süresini uzattirabilirmiyim .

98 liyim 4 senelik universite bitirdim ikinci universitede okuyorum iki yıllık bir bölüm tecil durumum nedir

Dostum vaktin varken yüksek lisansa yazıl. Benim düştüğüm hataya düşme. 4 senelik üniversite bitirip yani Lisans mezunu olup daha sonra açık öğretime yazılmak tecili uzatmaz. Sistem hep bir üst sisteme geçersen tecil ettirme yönüne kurulu. Lisans, Daha sonra Yüksek Lisans, Daha sonra Doktora. vs gibi.

Ben 4 senelik üniversite bitirip aöf’e yazıldım. Tecil ettireceğimi sanıyordum meğerse ettiremiyormuşum şimdi bakaya durumuna düştüm.

merhaba önlisans 2.üniversiteyi okuyorken tecilim düşürüldü(2020de bitti tecil ve 2019a düştü?) ve askere gitmek zorundaymışım bunun için yapılabilecek birşey yok mu?
böyle bir saçmalık olmaz yani yeni sistem geliyorsa yenilere yapılması gereken bir uygulama okul devam edenler bittikten sonra yapsınlar

Başa dön tuşu