Askerlik Tecil Ettirme İşlemleri

Askerlik Tecili Ne Demektir?

1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre 20 yaşını dolduran her Türk vatandaşının geçerli bir mazereti (sağlık yada eğitim mazereti vb.) olmaması durumunda askerlik borcunu ödemek üzere askere gitmesi zorunludur. Aynı kanuna göre askerlik yaşı gelmesine rağmen çeşitli mazeretleri sebep göstererek askerliği ertelemek de mümkündür. Askerliğin çeşitli sebeplerle daha ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine askerlik tecili denilmektedir.

Askerlik Tecil Ettirme Şartları Nelerdir?

Askerlik tecil işlemlerinin hangi durumlarda yapılabileceği 1111 sayılı Askerlik Kanununda detaylıca belirtilmiştir. Bu kanuna göre tecil işlemi genel olarak kişinin ciddi bir sağlık sorunu bulunması veya kişinin eğitim öğretimin devamı gibi durumlarda mümkün olabilmektedir.

A- Eğitim Sebebiyle Askerlik Tecili:

Eğitim sebebiyle askerliğin tecil edilebilmesi 29 yaşını geçmeme şartıyla mümkündür.

1) Doktora, Lisans ve Ön Lisanstan Dolayı Askerlik Tecili

Henüz 29 yaşını bitirmemiş (30 yaşından henüz gün almamış) bir kişi yüksek lisans yada doktora eğitimine devam ederse bu kişilere 35 yaşına kadar tecil hakkı tanınmaktadır.  Lisans ve ön lisans mezunlarına 29 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla 2 yıl, yüksek lisans ve doktora mezunlarına ise 1 yıl askerlik tecil hakkı tanınmaktadır.

Örneğin bir kişi yüksek lisansa başvuru yaptı diyelim. İlk başvuruda kişinin başvuru esnasında 30 yaşından gün alıp almadığına bakılır ve kişi 30 yaşından gün almadıysa kayıt yapılır. Yüksek lisansa kaydı yapılan kişi de askerliğini tezli yüksek lisans yaparsa 4 eğitim dönemi tezsiz yüksek lisans yaparsa askerliğini 3 eğitim dönemi erteleyebiliyor. Yüksek lisans kaydını eğitim döneminin son döneminde sildirip başka bir üniversitenin herhangi bir bölümüne kayıt yaptırarak yada aynı üniversitenin başka bir bölümüne kayıt yaptırarak 35 yaşına kadar kişi askerliği tecil ettirebilir.

Yüksek lisanstan mezun olan kişiler doktora programına başlayarak askerliği 35 yaşına kadar erteleyebilir.

Açık öğretim fakültelerinde eğitimlerine devam eden kişiler açıktan okudukları okul sayesinde askerliklerini tecil ettirebilirler. Açıktan okumak ve örgün öğretimde okumak arasında askerlik tecili açısından bir fark yoktur. Her iki durumda da eğitim mazeretine bağlı olarak askerlik ertelenir.

2) Lise Mezunu Olanların Askerlik Tecili

Askerlik yaşı gelen fakat henüz liseyi bitiremeyen kişilere askerlik tecili için 3 yıl ek süre verilmektedir.Bu 3 yıl içerisinde kişi eğer liseyi bitiremezse bu durumda kişiye ek süre verilmez ve kişinin askere gitmesi gerekir. Fakat liseyi bitiren kişi eğer ön lisans yada  lisans eğitimine başlarsa kişiye 29 yaşına kadar bu eğitimlere devam etme ve bir süre daha askerlikten tecil hakkı tanınır. Ek tecil süresi kişinin lisans eğitimini ne zaman bitirdiğine göre değişir.

Eğitim mazeretinden faydalanmanız için yoklama kaçağı yada bakaya kalmadan önce bir üst eğitime başlamanız gerekmektedir. Bakaya kaldıktan sonra yada yoklama kaçağı olduktan sonra bu eğitim programlarına kaydınızı yapmakta sorun yaşarsınız. Bu bölümlere kayıt olsanız bile askerliği yaş haddinden dolayı erteleyemezsiniz.

3) İkinci Üniversite Askerliği Tecil Ettirir mi?

Ülkemizde pek çok kişi açık öğretim fakülteleri aracılığıyla ikinci üniversiteyi okumaktadır. Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz fakat ikinci üniversite olarak başka bir üniversite okumak askerliği tecil ettirememektedir. 2. Üniversiteyi okumak askerlik tecili için yeterli değildir. Askerlik tecili yapabilmek için bir üst eğitim programına kayıt yaptırmak gerekmektedir. Mesela lise bitiren bir kişi lisans kaydı yaptırarak askerliği erteleyebilir fakat lisans bitiren bir kişi ikinci üniversiteyi okurken askerliği tecil ettiremez. Lisans ve lisans denktir. Fakat yüksek lisans yaparsa askerliği erteleyebilir. Erteleme için bir üst eğitim programına kayıt olmak şarttır.

B- Sağlık Problemi Sebebiyle Askerlik Tecili:

Ciddi sağlık problemleri olan kişiler askeri hastanede muayene edilirler ve bu kişilerden bazılarına sürekli hastalığı var ve askerliğe elverişli değildir diye rapor verilir. Bu kişiler bir daha ne hastaneye gider ne de askerliğe gider. Bu kişilerin askerlikle ilişiği kesilir. Bazı rahatsızlıklarda ise kişiye 1 yıl sonra tekrar gel diye süre verilir. Kişinin askerliği 1 yıl tecil ettirilir. Bir yılın sonunda kişi yeniden muayene edilir. Kişinin sağlık sorunu yok oldu ise kişi askere alınır. Eğer sağlık sorunu devam ediyorsa kişiye yine 1 yıl tecil verilir. Kişi 1 yıl sonra yeniden muayene olmaya gelir. Bir süre sonra eğer kişi iyileşmez ise kişinin askerlikle ilişiği kesilir ve kişiye çürük raporu verilir. Kişinin askerlikle hiç bir bağı kalmaz ve kişi askere de hastaneye de bir daha gelmez.

Aşırı Kilo Nedeni İle Tecil Ettirme : Normalden çok daha kilolu kişiler aşırı kilolu olarak kabul edilirler. Aşırı kilolu kişilere geçici sağlık engeli olarak bakılır ve bu sorunun düzelmesi için kişiye 1 yıl tecil verirler. 1 yıl sonra kişi yeniden muayene edilir. Bu bir kaç dönem böyle devam eder. Eğer kişi kilo vermez ise bu durumda kişinin askerlikle ilişiği tamamen kesilir.

C- Askerlik Tecil İşleminde Özel Durumlar:

Askerlik tecil işlemlerinde bazı istisnai durumlar vardır. Bu durumlarda da kişilere tecil için hak tanınmaktadır. Bu haklardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

1) Kardeşi Askerde Olanların Askerlik Tecili

Eğer bir ailede birden fazla kişi aynı anda askere gidecekse o zaman bu kişilerden biri istemesi halinde diğer kardeşi askerden dönene kadar askerliğini erteleyebilir. Çok kardeşi olan kişilerde de bu geçerlidir. Eğer ailede askerde bir kişi varsa o dönene kadar diğer kişiler askerliklerini koşulsuz şartsız erteletebilir, askerlik tecil hakkından faydalanabilir. Eğer kişiler haklarından vazgeçer ise bu kişiler aynı anda askerlik de yapabilir. Hatta bu kişilerden ikiz olanlar varsa bunlar talepleri halinde aynı birlikte askerliklerini yapabilirler.

2) Lisanslı Sporcuların Askerlik Tecili

Lisanslı sporcular talep etmeleri halinde askerliklerini 33 yaşına kadar tecil ettirebilirler. Lisanslı sporculara böyle bir hak tanınmıştır. Ülkemizde binlerce lisanslı sporcu bu haktan faydalanmaktadır. Herhangi bir spor dalında lisans sahibi bir sporcuysanız askerliğinizi 33 yaşına kadar tecil etmenizin önünde hiç bir kanuni engel yoktur.

3) İlmi Faaliyetlerde Ülkemizi Temsil Edenlerin Askerlik Tecili

Yüksek Öğrenim mezunu olmak şartıyla ülkemizi ilmi faaliyetlerde yurt içinde veya yurt dışında temsil eden kişilerin askerlikleri 36 yaşına kadar tecil edilmektedir. Bu kişiler istemeleri halinde 36 yaşına kadar askere gitmemekte özgürdürler.

4) Yurt Dışında Oturma ve Çalışma İzni Olanların Askerlik Tecili

Bu istisnai durum ise yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan kişilerle ilgilidir. Yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan kişilerin bu haklarını kaybetmemeleri için bu kişilere bazı haklar tanınmıştır. Yurt dışında oturma ve çalışma izni olan kişilere 38 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirme hakkı tanınmıştır. Bu kişiler talepleri halinde 38 yaşına kadar askere gitmeyebilirler.

Askerlik Tecil İşlemi Nasıl Yapılır?

Askerlik tecil işlemlerinizi şu an için maalesef İnternet üzerinden yaptırmanız mümkün değildir. Askerliğini tecil ettirmek isteyen bir kişi sahip olduğu evraklarla (nüfus cüzdanı ve fotokopisi, mezunsanız diploma,  öğrenciyseniz öğrenci kimlik belgesi, 4 er fotoğraf, ehliyet ve fotokopisi, biyometrik fotoğraf (bir çok şubede ücretsiz çekilmektedir.)) birlikte askerlik şubesine gitmek zorundadır. Herhangi bir askerlik şubesine gidebilirsiniz. İkamet adresinizin bulunduğu askerlik şubesine gitmenize gerek yoktur. Bu belgelerinizle giderek askerlik tecil işleminizi yapabilirsiniz.

Size ait belgelerle askerlik şubesine gittiğiniz zaman size 2 adet form verecekler. Bu formları eksiksiz olarak doldurmanız gerekecek. Normal şartlarda bu formları doldurup gerekli evrakları teslim etmeniz yeterlidir. Eğer sağlıkla ilgili bir sebeple askerliği erteleyecekseniz sağlık raporunuz istenecektir. Eğer eğitimle ilgili mazeretle askerliği tecil ettirecekseniz o zaman da diploma yada öğrenci belgesi istenebilir.

Eğer gerekli şartları taşıyorsanız kaç yıl ya da kaç ay askerliği tecil etmenizin mümkün olduğuna dair evrak size hemen verilecektir.

Not: Askerlik şubesinde işlemler bazen 30 dakika bazen 2-3 saat sürmektedir. Bu süre yoğunluk dönemine göre değişmektedir.

 Üniversiteye Kayıt Yaptıranların Tecil Durumu

Herhangi bir üniversiteyi yeni kazanan ve üniversiteye kayıt yaptıran kişinin askerlik şubesine gitmesine gerek yoktur. Üniversite sizin yerinize tecil işlemlerini halledecektir. Yenice yüksek lisansa başlayan yada doktoraya başlayanların tecil işlemleri de okul tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Eğer süre sınırlı ise ve durumunuz kritik ise tecil işlemlerinizi elden takip etmeniz faydanıza olacaktır. Evrakları elden teslim etmeniz durumunda tecil işleminiz daha kısa sürede halledilir.

Tecil Yaptırmazsam Ne Olur?

Tecil yaptırmazsanız ilk celp döneminde askere gitmeniz gerekir. Tecil yapılmaması durumunda tecil süreniz de doldu ise yoklama kaçağı olursunuz ve bakaya kalırsınız. Sizi asker kaçağı olarak nitelendirirler ve jandarma yada polisin yaptığı genel bilgi taramalarında yakalanırsanız sizi askerlik şubesine götürürler. Orada işlemleriniz yapılır ve ilk celp döneminde askere gitmeniz için gerekli yasal düzenlemeler yapılır.

Google Arama Motorunda Arama Yap

Daha Fazla Göster
Subscribe
Bildir
Adınızı ve Soyadınızı Giriniz
E-mail adresi girmeniz zorunludur
502 Yorum Yapıldı
Inline Feedbacks
View all comments

merhaba ben 95 doğumluyum iki yıllık bölümden mezunum 2018 de mezun oldum 2 ay kaldı tecilimin bitmesine.Ancak kyk ve sigorta borcum var ve daha yeni sigortalı işe girdim ancak aynı zamanda epilepsi hastasıyım nasıl bir yol izlemeliyim?

Oglum 15.12.2020 yilina kadar tecilli bilirken askerlik yoklama kacagi diye 6000 lik borc cikardilar duyunca muayene olmaya gitti kasim ayinda gidecek bu borc vebalmi sanki hirsiz kanun kacagi odeyemeyecek durumda isek evimizi icrayami cikaracaklar madem boyle bir sey var niye askere cagri kagidi yollanmiyor

Merhaba
Ben çocuğumla ilgili bir soru sormak istiyorum. Kendisi 1995 doğumlu, üniversite mezunu, devlet memuru olarak görev yapıyor, Bu yıl sınava girdi puanı iyi 4 yıllık devam mecburiyeti olan bir fakülteyi tutturuyor. 2. üniversitede okuması kendisine tecil hakkı sağlar mı? açıklamanız için şimdiden teşekkür ediyorum.

6 ay er olarak askerlik yaparken aynı zamanda örgün öğretim üniversite eğitimime devam edebilir miyim?

Selamlar 22 aralık 95 doğumluyum 2014 de sınava hazırlanıp 2015 de ygsye girdim. Bu sınava hazırlanırken yoklama kaçağı olarak göründüğüm için tecil ettirmiş bulundum. Bu sene ise mezun oldum. İş yerinde ise başlamam gerekiyor. tecilim normalde 2024 e kadar görünüyor e devlette. Öğrenci ilişkimi kestiğimde ise 2 ay içerisinde şubeye gitmem söz konusu gösteriliyor. Tecil ettirme şansım var mı? Bu konuda bilgi alabilir miyim acaba ?

Merhabalar karışık bir durum var 2000 doğumluyum ve yoklama kaçağı olmamın üzerinden 4 ay geçti korona dalgasından dolayı herhangi bir resmi kuruma müracaat etmedim edemedim. Yurt dışında yaşıyorum şu an üniversitemi yurt dışında devam ettiriyorum askerlik tecil işlemi için sadece üniversite öğrenci belgesi yeterli olur mu bazı yerlerde lise diplomasına da gerek duyulduğu söyleniyor fakat eğitim gördüğüm yurt dışındaki özel lisenin türkiyede denkliği yok yani lise diplomam geçersiz sayılıyor ama üniversitenin geçerliliği var böyle saçma bir durum içerisindeyim yardım edebilirseniz çok sevinirim

Selamlar, benim 2 senelik okulda 6. senem ve bu sene okuldan atılıyorum. Tekrar sınava girdim, 2 yıllık farklı bir bölüm kazanırsam askerliğim tecil olur mu?

Arkadaşlar merhaba.Biraz karışık olabilir ama yardıma ihtiyacım var.Ben önlisans mezunuyum ve dgs ile lisansa tamamlıyorum aynı zamanda pasif olarak örgün tarih kaydım var.Ben hem aöf’ü hemde tarihi kesin olarak sildirmek istiyorum.Ve yeni bir lisans programına kaydolmak istiyorum.Tecil sürem şuan 2021 aralık ayında son.Lisans programına kaydımı yaptırdığımda tecil süresi 4 yıl güncellenir mi?

Merhaba liseyi bitirdikten 1 sene sonra 4 yıllık üniversiteye Kaydını yaptırdım ancak 2 sene okuduktan sonra okulu biraktım ve terk durumundan faydalanarak 2 sene tecil hakkımı kullandım. Bu sene tekrar sınava girersem ve bir bölüme kaydımı yaptırırsam tekrar tecil ettirebilir miyim 26 yaşındayım, teşekkür ederim

Merhaba. Terk durumu kayıt sildirmek dimi? Bir de sildirdikten sonra ne gibi işlem yaptınız yardımcı olur musunuz?

Hocam ben şuna 20 yaşındayım geçen yıl (2019) da önlisans programına yerleştim.1 yıl sonunda okulu bırakma karar verip tekrar yks ye hazırlanacağım. Lisans programına yerleşmeyi hedefliyorum. Gelecek yıl için kayıtlı olduğum okuldan kaydımı sildirmeden derslere girmeyeceğim. 2021 de Lisans bölümüne yerleştiğim Zaman tecil olur mu ? ( suan kayıtlı olduğum önlisans programında kaydımı sildirmemem tecil konusunda sıkıntı oluşturur mu ? )

Başa dön tuşu