Askerlik Sağlık Muayenesi Sonrasında Düzenlenen Raporlar

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmakta olan ve görev yapacak olan herkes Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilir ve muayene sonrasında bu yönetmelikte yer alan maddelere göre kişiye ilgi raporlar düzenlenir. Bu yazımızda sağlık yönetmeliğinde yer alan maddelere yakında bakacağız;

Askere Elverişli Olmayan ve Kalıcı Hastalığı Olanlar Hakkında Yapılan İşlem

Yoklamaları sırasında geçici sağlık kurullarınca veya asker hastanesi sağlık kurullarınca askerliğe elverişli olmadığı tespit edilen yükümlüler askere alınmazlar. Askere alınacak kişinin sağlıklı olması ve ilgi yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması gerekir. Askere elverişli olmayanlardan hastalığında iyileşme ihtimali olmayanlar kesin olarak askerlikten muaf olur. Yani kişinin hastalığı ciddi ise ve dinlenme, yada sonraki senelere bırakıldığında zamanla iyileşemeyecek bir durum içeriyorsa kişiye “askere elverişli değildir” raporu verilir ve kişinin askerlikle ilişiği ömür boyu kesilir. Artık kişinin askerlikle ilişiği kalmaz. Halk arasında askere elverişli değildir raporu “çürük raporu” olarak da adlandırılmaktadır.

Askere Elverişli Olmayan ve Kalıcı Hastalığı Olmayanlar Hakkında Yapılan İşlem

Eğer kişinin hastalığı geçici bir hastalık ise o zaman kişi askere alınmaz ve kişiye iyileştikten sonra gel tekrar muayene ol denilir. Hastalık ve arızalarının tedavi ve nekahet hallerinde olması nedeniyle geçici olarak askerliğe elverişli olmayan yoklamaya tabi yükümlüler hakkında “Ertesi Yıla Bırakma”, sevke tabi olanlar hakkında “Sevk Geciktirme” kararı verilir ve düzenlenen rapor onay makamına gönderilir. Yani kişiye tecil işlemi uygulanır. Kişi iyileşene kadar askere alınmaz…

Askerliğe Elverişli Olmayan Erbaş ve Erler Hakkında Yapılacak İşlem

Askere alındıktan sonra asker hastanelerinin sağlık kurullarından “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı alan erbaş ve erlerin ön raporları kayıtlı bulunduğu askerlik şubesine ve birliklerine gönderilir. Erbaş ve erler, raporları onaylanıp kesinlik kazanıncaya kadar sıhhi izinli sayılırlar. Terhis işlemleri; raporlar ilgili makamlarca onaylanıp geldikten sonra rapor tarihi esas alınarak ilgili yönergeye göre askerlik şubesince yapılır. Haklarında “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı verilenler, gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca yeniden asker hastanelerine sevk edilerek düzenlenen son sağlık kurulu rapor kararına göre ilgili yönerge gereğince işlem görürler.

Geçici hastalık ve arızaları tespit edilen yükümlü, erbaş ve erlere yapılacak işlemler

Kişi hasta ise ve bu hastalığı da geçici ise bu durumda kişi iyileşene kadar bir takım işleme alınır. Kişi hali hazırda askerde ise kişiye istirahat raporu yada hava değişimi verilir. Kişi henüz askerlik yapmaya başlamadıysa yani birliğine teslim olmadıysa bu durumda da ertesi yıla bırakma yada sevki geciktirme işlemlerinden biri yapılır. Geçici hastalık veya arızaları olan yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma veya sevki geciktirme, erbaş ve erler hakkında ise hava değişimi veya istirahat işlemlerinden biri yapılır. Bu işlemleri gerektiren hastalık ve arızalar, Hastalık ve Arızalar Listesinin (C) dilimlerinde gösterilmiştir.

Askerlik Ertesi Yıla Bırakma Nedir?

Yoklamada veya yoklamadan sonra gönderildikleri sağlık kurullarında yapılan muayeneleri sonucu geçici bir hastalık veya arızaları tespit edilenler hakkında ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. “Ertesi Yıla Bırakma” kararında ilgili uzman tabip ve sağlık kurulunca hastalığın tıbbi seyri gözönüne alınır. Belirli bir süre takip edilmesi halinde, hastalığın gidişatında düzelme ya da ilerleme nedeniyle Hastalık ve Arızalar Listesinde yer alan ilgili maddenin (A), (B) veya (D) dilimleri uyarınca hastalığın değerlendirilmesinde değişiklik ihtimali öngörülüyorsa ertesi yıla bırakma işlemi uygulanır. Ertesi yıla bırakma işleminin gerekçesi rapor içeriğinde açıkça belirtilir.

Askerlik Sevk Geciktirme Raporu?

Yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilenlerden, sevkleri esnasında rahatsızlanan veya rahatsız olduğunu beyan eden yükümlüler hakkında, askerlik şubelerince sevk edilecekleri sağlık kurumlarından alacakları rapor sonucuna göre geçici sağlık kurulları veya asker hastaneleri tarafından sevk geciktirme işlemi yapılır. “Sevk Geciktirme” kararında ilgili uzman tabip ve sağlık kurulunca hastalığın tıbbi seyri göz önüne alınır. Belirli bir süre takip edilmesi halinde, hastalığın gidişatında düzelme ya da ilerleme nedeniyle Hastalık ve Arızalar Listesinde yer alan ilgili maddenin (A), (B) veya (D) dilimleri uyarınca hastalığın değerlendirilmesinde değişiklik ihtimali öngörülüyorsa sevk geciktirme işlemi uygulanır. Sevk geciktirme işleminin gerekçesi rapor içeriğinde açıkça belirtilir.

Askerlik Hava Değişimi ve İstirahat Kararı

Askerlik şubelerince birliklerine sevklerinden sonra geçici bir hastalığı tespit edilen erbaş ve erler hakkında hava değişimi veya istirahat işlemi yapılır. Kişi iyileştikten sonra tekrar askerlik görevine döner ve askerliğini yapar.

Sağlık Raporuna İtiraz Edebilir miyim?

Evet. Sağlık raporuna itiraz edilebilir. Yoklamada, sevki esnasında ya da silah altında yapılan muayeneleri neticesinde haklarında verilen sağlık raporlarına itiraz edenler hakkında yapılacak işlemler Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sağlık muayenesine ilişkin mevzuata göre yürütülür. Bunlardan sevke tabi olan yoklama kaçağı ve bakayalar tertip edildikleri birliklere derhal sevk edilir. Ancak, yükümlülerin itirazlarına ilişkin dilekçeleri alınarak usulüne uygun olarak kontrol muayene işlemi başlatılır.

Derhal kesin işlem yapılacak haller

Yükümlü, erbaş ve erlerde zaman içerisinde ve tedaviyle, Hastalık ve Arızalar Listesinde yer alan ilgili maddenin (A), (B) veya (D) dilimleri uyarınca değerlendirilmesinde değişiklik ihtimali öngörülmeyen sabitleşmiş hastalık ve arızalar bulunması halinde ertesi yıla bırakma, sevk geciktirme veya hava değişimi işlemi yapılmaz. Bunlar hakkında ilk raporları doğrultusunda kesin işlem yapılır. Yani kişi hasta ise ve bu hastalığı da geçici bir hastalık değilse ve bu hastalık da kişinin askerlik yapmasına engel ise kişi askerliğe elverişli değildir raporu alır. Beklemez bu karar doğrudan verilir.

Hastalık ve arızaların birleşmesi

Yükümlü, erbaş ve erlerde tespit edilen ikiden fazla hastalık veya arıza sekelleri ayrı ayrı olarak Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimleri kapsamında “Askerliğe Elverişlidir” kararı gerektirdiği halde, bu hastalık ve arızaların birarada bulunması kişinin askerlik görevi yapmasına engel olacak nitelikte ise bu kişi hakkında sağlık kurullarınca “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı verilir.

Sınır vakalarda karar yetkisi

Hastalık ve Arızalar Listesinde tam karşılığı bulunmayan sınır vakalarda Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulunca karar verilir. Bu karar kesindir ve bu karara itiraz edilemez. Kurula sevk yetkisi Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına aittir.

Yükümlü, erbaş ve erler hakkında yapılacak diğer işlemler

Geçici hastalık ve arızaları olanlar hakkında, hastalıkları geçinceye kadar veya sekel haline gelinceye kadar sevk geciktirme, ertesi yıla bırakma veya hava değişimi işlemi yapılır. Ertesi yıla bırakma, sevk geciktirme ve hava değişimi süreleri ilk işlem tarihinden itibaren üç yılı geçemez. Sabitleşmiş hastalık ve arızalarda üç yıllık süre beklenmeden Hastalık ve Arızalar Listesinin uygun hükümlerine göre kesin işlem yapılır.  Silah altındaki erbaş ve erlerde bulunan, hayati tehlike içermeyen ve ameliyatla tedavi edilmesi mümkün olan hastalık ve arızalar, bunların yazılı rızaları alınmak kaydıyla tedavi edilir. Ameliyata rıza göstermeyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Hayati tehlike içeren veya kendini ifade gücü bulunmayan hastalık veya yaralanma hallerinde, şahsın rızası aranmaksızın gerekli olan cerrahi müdahale veya tıbbi tedavi yapılır.

Google Arama Motorunda Arama Yap

Daha Fazla Göster
Subscribe
Bildir
Adınızı ve Soyadınızı Giriniz
E-mail adresi girmeniz zorunludur
97 Yorum Yapıldı
Inline Feedbacks
View all comments

Merhaba bedelli askerlik icin beni aile hekimi hastaneye sevk etti orada ki doktor bakmadi bile bende 100 de 109 duz tabanlık var bunu hic bilgili olmayan da görebiliyor ayrica sag ayak bilegimde kirilmadan dolayi 12 vida ve platin var ona rağmen bana askerlige elverislidir komando olamaz dedi ben buna itiraz edebilir miyim yoksa baska hastaneden tekrar muayene olabilir miyim askeri hastaneye gidebilirmiyim yardimci olabilirseniz cok sevinirim

Peki o itiraz suresi sarfında bedelliden yararlanmama gibi bi durumum olabilir mi daha dogrusu itirazdan dolayi bana herhangi bi yaptirim yada cezai islem olur mu?

Merhaba,

Epilepsi hastalığından dolayı aile hekimliği Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesine NOROLOJİ doktoruna sevk etti. Oradaki doktor sadece başvuru nedeni kısmına istanbul tıp fakültesinden takipli olduğumu ve hastalığım hakkında bilgi verdi ve kan tahlili istedi. Bu yazı ile tahlil sonucunun yeterli olduğunu askerlik şubesine vermemi söyledi. Şubedeki albay benim heyet raporu almam gerektiğini ve askerliğe elverişli veya değildir yazması gerektiğini belirtti. Hastanelerde randevu almadan gidince sıkıntı yaşamamak adına uzakta bulunan farklı bir hastaneden randevu alabildim. Aile hekiminin sevk etmediği herhangi bir sağlık kurulu olan eğitim araştırma hastanesinden heyet raporu almam sıkıntı yaratır mı ?

Merhaba,
Bedelli askerlik için başvurum onaylandı ve parayı yatırdım. Yoklama istendi Aile hekimi yüksek tansiyon sebebiyle hastaneye sevk etti. Yapılan incelemeler sonucunda kalbimde sorun olduğu için askerlikten muaf edildim. Yatırmış olduğum parayı geri almak için nasıl bir yol izleyeceğim?

Dahiliye doktoru 36 kilo fazlan var evrağa 1 yıl tecil edilmesi uygun ve gerekli görülmüşdür yazdı 3 doktora daha gözükücem sonuç ne olur

Acab spor mulaktlarinda iyi olabirsem belki alirlarmi

Ben komando olmak istiyorum spor a da gidiyorum ama alerjik astım var kronik degil ben 1, 2 ay ilac kuallandım sonra biratım doktorada gitmiyorum cunku bir sikintim yok yani cogu yerde engel olur yazıyo derecesine gore mi bilmiyorum ben sıkıntı çeksem olmak istememde zaten niye durduk yere rahatsızlık cekiyimki deme ama benim hicbir sıkıntım herseyi yaparım komando olmak icin nolursun bana yardımcı ol

Hocam, iyi günler. Çok uzun oldu ama ancak anlatabildim durumu. Neredeyse tüm mevzuata ve SYY’ye baktım. Sanıyorum bütün hastalıklarım A dilimine giriyor. Benim günlük yaşantımı bile zora sokan çeşitli kronik hastalıklarım var ve bunları bir türlü iyileştiremedim, zaten birçoğu sendrom gibi işliyor, tanı koymakta ve tedavi önermekte zorlanıyor doktorlar. Psikiyatrik bir durum da söz konusu gibi, bütün bölümler sorunun anksiyete gibi bir durumdan kaynaklandığı belirtiyor her seferinde. Ben aile hekiminin sevki ile, Pazartesi askeri bir hastanede beş bölümden ayrı ayrı muayene oldum. Üç doktorun ilgilendiğini bile düşünmüyorum. Bu hastalıkların hepsi birbirini besleyen ve zora sokan rahatsızlıklar. Stresim arttığında kolayca yatağa bile düşebiliyorum. Günlük hayatta kendime özel yaptığım yemekler ile beslenebiliyorum. İBS yüzünden tuvaletimi tutmakta bile zorlanıyorum. Fibromiyalji gibi romatizmal bir… Read more »

Sistemde kayıtlı sevk bilginiz bulunmamaktadır lütfen en yakın askerlik şubesine başvurunuz dio ne demek ?

15 eylülde mesaj attım ama halen bir cevap yok

Merhabalar hocam ben şeker hastasıyım hem ilaç hemde insülin kullanıyorum bana muaf verirler mi ?

merhaba, ben bedelli için dilekçemi verdim fakat henüz parayı yatırmadım. her iki gözümün miyop+astigmat toplamı tam 14.00 yapıyor. hastaneye gitsem elverişli değildir raporu alabilir miyim. veya elverişlidir raporundan sonra tekrar bedelliye başvurmak için yeniden dilekçe mi vermem gerekir. bilginiz varsa yardımcı olursanız sevinirim

Başa dön tuşu