Askerlik Sağlık Muayenesi Sonrasında Düzenlenen Raporlar

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmakta olan ve görev yapacak olan herkes Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilir ve muayene sonrasında bu yönetmelikte yer alan maddelere göre kişiye ilgi raporlar düzenlenir. Bu yazımızda sağlık yönetmeliğinde yer alan maddelere yakında bakacağız;

Askere Elverişli Olmayan ve Kalıcı Hastalığı Olanlar Hakkında Yapılan İşlem

Yoklamaları sırasında geçici sağlık kurullarınca veya asker hastanesi sağlık kurullarınca askerliğe elverişli olmadığı tespit edilen yükümlüler askere alınmazlar. Askere alınacak kişinin sağlıklı olması ve ilgi yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması gerekir. Askere elverişli olmayanlardan hastalığında iyileşme ihtimali olmayanlar kesin olarak askerlikten muaf olur. Yani kişinin hastalığı ciddi ise ve dinlenme, yada sonraki senelere bırakıldığında zamanla iyileşemeyecek bir durum içeriyorsa kişiye “askere elverişli değildir” raporu verilir ve kişinin askerlikle ilişiği ömür boyu kesilir. Artık kişinin askerlikle ilişiği kalmaz. Halk arasında askere elverişli değildir raporu “çürük raporu” olarak da adlandırılmaktadır.

Askere Elverişli Olmayan ve Kalıcı Hastalığı Olmayanlar Hakkında Yapılan İşlem

Eğer kişinin hastalığı geçici bir hastalık ise o zaman kişi askere alınmaz ve kişiye iyileştikten sonra gel tekrar muayene ol denilir. Hastalık ve arızalarının tedavi ve nekahet hallerinde olması nedeniyle geçici olarak askerliğe elverişli olmayan yoklamaya tabi yükümlüler hakkında “Ertesi Yıla Bırakma”, sevke tabi olanlar hakkında “Sevk Geciktirme” kararı verilir ve düzenlenen rapor onay makamına gönderilir. Yani kişiye tecil işlemi uygulanır. Kişi iyileşene kadar askere alınmaz…

Askerliğe Elverişli Olmayan Erbaş ve Erler Hakkında Yapılacak İşlem

Askere alındıktan sonra asker hastanelerinin sağlık kurullarından “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı alan erbaş ve erlerin ön raporları kayıtlı bulunduğu askerlik şubesine ve birliklerine gönderilir. Erbaş ve erler, raporları onaylanıp kesinlik kazanıncaya kadar sıhhi izinli sayılırlar. Terhis işlemleri; raporlar ilgili makamlarca onaylanıp geldikten sonra rapor tarihi esas alınarak ilgili yönergeye göre askerlik şubesince yapılır. Haklarında “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı verilenler, gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca yeniden asker hastanelerine sevk edilerek düzenlenen son sağlık kurulu rapor kararına göre ilgili yönerge gereğince işlem görürler.

Geçici hastalık ve arızaları tespit edilen yükümlü, erbaş ve erlere yapılacak işlemler

Kişi hasta ise ve bu hastalığı da geçici ise bu durumda kişi iyileşene kadar bir takım işleme alınır. Kişi hali hazırda askerde ise kişiye istirahat raporu yada hava değişimi verilir. Kişi henüz askerlik yapmaya başlamadıysa yani birliğine teslim olmadıysa bu durumda da ertesi yıla bırakma yada sevki geciktirme işlemlerinden biri yapılır. Geçici hastalık veya arızaları olan yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma veya sevki geciktirme, erbaş ve erler hakkında ise hava değişimi veya istirahat işlemlerinden biri yapılır. Bu işlemleri gerektiren hastalık ve arızalar, Hastalık ve Arızalar Listesinin (C) dilimlerinde gösterilmiştir.

Askerlik Ertesi Yıla Bırakma Nedir?

Yoklamada veya yoklamadan sonra gönderildikleri sağlık kurullarında yapılan muayeneleri sonucu geçici bir hastalık veya arızaları tespit edilenler hakkında ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. “Ertesi Yıla Bırakma” kararında ilgili uzman tabip ve sağlık kurulunca hastalığın tıbbi seyri gözönüne alınır. Belirli bir süre takip edilmesi halinde, hastalığın gidişatında düzelme ya da ilerleme nedeniyle Hastalık ve Arızalar Listesinde yer alan ilgili maddenin (A), (B) veya (D) dilimleri uyarınca hastalığın değerlendirilmesinde değişiklik ihtimali öngörülüyorsa ertesi yıla bırakma işlemi uygulanır. Ertesi yıla bırakma işleminin gerekçesi rapor içeriğinde açıkça belirtilir.

Askerlik Sevk Geciktirme Raporu?

Yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilenlerden, sevkleri esnasında rahatsızlanan veya rahatsız olduğunu beyan eden yükümlüler hakkında, askerlik şubelerince sevk edilecekleri sağlık kurumlarından alacakları rapor sonucuna göre geçici sağlık kurulları veya asker hastaneleri tarafından sevk geciktirme işlemi yapılır. “Sevk Geciktirme” kararında ilgili uzman tabip ve sağlık kurulunca hastalığın tıbbi seyri göz önüne alınır. Belirli bir süre takip edilmesi halinde, hastalığın gidişatında düzelme ya da ilerleme nedeniyle Hastalık ve Arızalar Listesinde yer alan ilgili maddenin (A), (B) veya (D) dilimleri uyarınca hastalığın değerlendirilmesinde değişiklik ihtimali öngörülüyorsa sevk geciktirme işlemi uygulanır. Sevk geciktirme işleminin gerekçesi rapor içeriğinde açıkça belirtilir.

Askerlik Hava Değişimi ve İstirahat Kararı

Askerlik şubelerince birliklerine sevklerinden sonra geçici bir hastalığı tespit edilen erbaş ve erler hakkında hava değişimi veya istirahat işlemi yapılır. Kişi iyileştikten sonra tekrar askerlik görevine döner ve askerliğini yapar.

Sağlık Raporuna İtiraz Edebilir miyim?

Evet. Sağlık raporuna itiraz edilebilir. Yoklamada, sevki esnasında ya da silah altında yapılan muayeneleri neticesinde haklarında verilen sağlık raporlarına itiraz edenler hakkında yapılacak işlemler Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sağlık muayenesine ilişkin mevzuata göre yürütülür. Bunlardan sevke tabi olan yoklama kaçağı ve bakayalar tertip edildikleri birliklere derhal sevk edilir. Ancak, yükümlülerin itirazlarına ilişkin dilekçeleri alınarak usulüne uygun olarak kontrol muayene işlemi başlatılır.

Derhal kesin işlem yapılacak haller

Yükümlü, erbaş ve erlerde zaman içerisinde ve tedaviyle, Hastalık ve Arızalar Listesinde yer alan ilgili maddenin (A), (B) veya (D) dilimleri uyarınca değerlendirilmesinde değişiklik ihtimali öngörülmeyen sabitleşmiş hastalık ve arızalar bulunması halinde ertesi yıla bırakma, sevk geciktirme veya hava değişimi işlemi yapılmaz. Bunlar hakkında ilk raporları doğrultusunda kesin işlem yapılır. Yani kişi hasta ise ve bu hastalığı da geçici bir hastalık değilse ve bu hastalık da kişinin askerlik yapmasına engel ise kişi askerliğe elverişli değildir raporu alır. Beklemez bu karar doğrudan verilir.

Hastalık ve arızaların birleşmesi

Yükümlü, erbaş ve erlerde tespit edilen ikiden fazla hastalık veya arıza sekelleri ayrı ayrı olarak Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimleri kapsamında “Askerliğe Elverişlidir” kararı gerektirdiği halde, bu hastalık ve arızaların birarada bulunması kişinin askerlik görevi yapmasına engel olacak nitelikte ise bu kişi hakkında sağlık kurullarınca “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı verilir.

Sınır vakalarda karar yetkisi

Hastalık ve Arızalar Listesinde tam karşılığı bulunmayan sınır vakalarda Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulunca karar verilir. Bu karar kesindir ve bu karara itiraz edilemez. Kurula sevk yetkisi Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına aittir.

Yükümlü, erbaş ve erler hakkında yapılacak diğer işlemler

Geçici hastalık ve arızaları olanlar hakkında, hastalıkları geçinceye kadar veya sekel haline gelinceye kadar sevk geciktirme, ertesi yıla bırakma veya hava değişimi işlemi yapılır. Ertesi yıla bırakma, sevk geciktirme ve hava değişimi süreleri ilk işlem tarihinden itibaren üç yılı geçemez. Sabitleşmiş hastalık ve arızalarda üç yıllık süre beklenmeden Hastalık ve Arızalar Listesinin uygun hükümlerine göre kesin işlem yapılır.  Silah altındaki erbaş ve erlerde bulunan, hayati tehlike içermeyen ve ameliyatla tedavi edilmesi mümkün olan hastalık ve arızalar, bunların yazılı rızaları alınmak kaydıyla tedavi edilir. Ameliyata rıza göstermeyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Hayati tehlike içeren veya kendini ifade gücü bulunmayan hastalık veya yaralanma hallerinde, şahsın rızası aranmaksızın gerekli olan cerrahi müdahale veya tıbbi tedavi yapılır.

Google Arama Motorunda Arama Yap

Daha Fazla Göster
Subscribe
Bildir
Adınızı ve Soyadınızı Giriniz
E-mail adresi girmeniz zorunludur
97 Yorum Yapıldı
Inline Feedbacks
View all comments

Merhabalar ,
Devlet hastanesinden askerliğe elverişli olmadığıma dair çürük raporu aldığım taktirde askeri heyet bu rapora itiraz edebiliyor mu ?
Teşekkürler.

vermiş olduğunuz cevap için çok teşekkür ederim ama ben tam sormak istedğimi yazamamışım . ben şuan askerdeyim acemi birliğim bitmek üzere bacağım ile ilgili sıkıntılarım var gitmiş olduğum devlet hastanesinde doktor bana askerliğe elverişli değilsin dediği taktirde hastane heyeti buna itraz edebilir mi ? tam tersi bir rapor verebilir mi ?

Merhabalar,
Yüksek Lisans, Doktora derken askerlik için gün geldi çattı. Sağ kalçada ameliyatım var, (izi yaklaşık 15*20cm). Ayrıca ileri derecede boyun fıtığım, bel fıtığım mevcut. Sağ diz kapağımda da yırtılma var. Sol gözümde de göz tembelliği mevcut. Bu koşullarda askere alınır mıyım? Askerlik şubesinden hastaneye sevk süresi ve heyet kurul kararı ortalama ne kadar sürer? Yaşım 30 bu arada. Teşekkürler

Merhaba ben 2 ay önce sağlam olduğum halde çürük raporu aldım bu çürük raporuna itiraz edebilirmiyim geri askere gitmek istiyorum geri götürürlermi, bana lütfen acil yardım edermisiniz rica ediyorum ne yapmam lazım lütfen bana bişey söyleyin kafayı yicem

Merhaba askerlik sağlık yoklama muayenesinde gözlerimdeki bozukluğun tam sınırda olduğunu madde 1B ye girdiğini yanlız göz oranlarımın tam sınırda olduğu için elverişşiz raporu veremeyeceğini söyledi göz bozukluğum toplamda 13 derece hiremetrop ve sağda 10/5 sol gözde 10/3 görme kaybım var bu rapora itiraz edebilrmiyim ve itirazlar nereye yapılıyor teşekkürler

Merhaba 5 ay önce muayene oldum sağ gözüm %80 görmüyor geri hizmete atılmamak için söylemedim şimdi askere gitmeden tekrar muayene olabilir miyim çürük alma ihtimalim yüzde kaç 98/2 b gidiyorum

merhabalar gecen yıl askerlik için basvurduğumda madde 64/c 1 yıl erteleme verdiler .
2015 yılında sağ elimde fleksör tendon kesisi olmustu 4.5. parmaklarım acılmıyor avucumda ameliyat izi var bu sene durumum ne olur teşekkür ederim

Merhabalar, ben tecilimi ağustos ayı için bozdum ancak sağlık raporuna itiraz ettim süreç biraz uzadı. Eğer 31 mayısı geçerse sağlık işlemlerinin bitmesi , ağustos celbini kaçırır mıyım?

Merhabalar öncelikle boy kilo ortalamasına baktım ve boyum 194 kilom 56 yı gecmıyor nekadar uğraşsamda en fazla 59 u görebildim ve şuan okuyorum tecilimin bitmesine az kaldı ne yapmam gerekiyor bilgi verirmisiniz

Iyi günler
24 yasindayim.7 yaşimdan beri epilepsi hastayim. Ilac kullaniyorum. Ayni zamanda acikogretimden üniversite okuyorum. Hastaligimdan dolayi askere alinirmiyim alinmazmiyim onu sormak istiyorum.

Selamlar. Benim kilo problemim var. Bu sitede verdiğiniz boy kilo hesabına göre baktığımda 4-5 kilom fazla çıkıyor. Ayakta uzun süre duramıyorum hiç, hemen başım dönüyor bu kilo fazlalığından dolayı. Ancak görüntü olarak şişman gözümüyorum. Bana kesinlkle 1 yıl uzatma verilir mi? Çünkü sizin boydan 3 çıkar 30 ekle ikiye böl hesabına göre 4 kilo fazlam var. 1 kilo bile fazla olsa kesinlikle 1 yıl uzatma verilmesi gerekmez mi? Yoksa doktorun insafına mı kalmış?

Öncelikle çok teşekkürler her sorumuza cevap verdiğiniz için büyük bir eksiği dolduruyor bu site şuan. Benim korkum kilo fazlam olmasına rağmen bana art niyetli bir askeri doktor falan denk gelecek ve inadına muafiyet vermeyecek. Çünkü duyuyoruz devamlı 145 kilo olanı bile almışlar falan. Yani bu kilo fazlası olan kişiler duruma itiraz etmedikleri için mi alındılar askere? Eğer kilo fazlam olmasına rağmen tecil vermezlerse nereye itiraz edebiliyoruz ve itiraz süreci nasıl işliyor? Teşekkürler.

1 2 3 5
Başa dön tuşu