Askerlik Göz Muafiyeti Şartları

7179 Sayılı Askeralma Kanununa göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek askerlik yapmaya mecburdur. Normal şartlar altında kişiler askerliklerini eğitim, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak erteleyebilirler fakat nihayetinde askerlik yapmasına mani bir sağlık sorunu yoksa yada özel mazeretleri yoksa (şehit oğlu gibi) herkes en sonunda askerliğini yapmak zorundadır. Tüm bunlarla birlikte 7179 Sayılı Askeralma Kanununda bazı sebeplerle bazı kişilerin askerlik yapamayacağına da hükmedilmiştir. Bu durumda olan kişilere askerlikten muaf oldu (halk arasında çürüğe ayrıldı) denilir. Askerlikten muaf olabilme şartları 7179 Sayılı Askeralma Kanununa dayanılarak hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde detaylıca açıklanmıştır.
Bu yazımızda sizlere askerlikten göz kusurları sebebiyle muaf olabilme şartlarını detaylıca açıklayacağız. Göz kusurlarınız varsa bu kusurlara bağlı olarak askerlikten muaf olup olamayacağınızı yazımızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Hangi Göz Derecesine Sahip Kişiler Askerlik Yapar?

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Göz Hastalıkları Bölümünde hangi göz kusuruna sahip kişilerin askerlik yapabileceği kimlerin askerlikten muaf alacağı detaylıca açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre;

 1. Eğer bir veya iki gözünüzde 7 dereceye kadar miyop yada hipermetrop var ise bu durumda askerlik yaparsınız. Örneğin bir gözünüz 4 derece miyop ve diğer göz de 5 derece miyop ise askerlik yaparsınız.
 2. Eğer bir veya her iki gözünüzde 7 dereceye kadar asgigmat varsa bu durumda askerlik yaparsınız.
 3. Bir gözünüzdeki miyop diğer gözünüzdeki miyoptan 6 dereceden az olacak şekilde farklı ise askerlik yaparsınız. Örneğin bir gözünüz 5 derece miyop. Diğer gözünüz 3 derece miyop ise bu durumda fark 2 derece olduğu ve fark 6 dereceden az olduğu için askerlik yaparsınız.
 4. Bir gözünüzdeki hipermetrop ve astigmat diğer gözünüzdeki hipermetrop ve astigmattan 4 dereceden az olacak şekilde farklı ise bu durumda da askerlik yaparsınız. Mesela sizin bir gözünüz 2 derece astigmat, diğer gözünüz 5 derece astigmat. Bu durumda fark 3 derecedir. Bu durumda askerlik yaparsınız. Fark 4’ten büyük olsa askerlik yapmazdınız. Burada astigmat derecenizin yarısı hesaba katılır. Astigmatınız 4 derece ise hesaplamada 2 derece olarak kabul edilerek işlem yapılır.
 5. Her iki gözdeki miyop, astigmat’ın yarısı ve hipermetrop toplamı 14 dereceye kadar olan kişiler askerlik yapar. Astigmat hesabı yapılırken hangi gözdeki astigmat büyük ise o dikkate alınır. Sağ gözde 3 solda 2 derece astigmatınız varsa 3 astigmat olarak hesaplama yapılır.

Hangi Göz Derecesine Sahip Kişiler Askerlikten Muaf Olur?

 1. Gözlerinizin her ikisinde birden 7 derecenin üzerinde miyop, hipermetrop var ise bu durumda askerlikten muaf olursunuz. Şöyle örnek vereyim. Eğer bir gözünüz  8 derece miyop diğer gözünüz 5 derece miyop ise bu durumda askerlikten muaf olamazsınız. Ama bir gözünüz 8 derece miyop diğer gözünüz de 7 derece miyop ise askerlikten muaf olursunuz.
 2. Eğer her iki gözünüzde birden 7 derece üzerinde astigmat varsa yada 7 derece üzerinde fark varsa askerlikten muaf olursunuz. Örneğin bir gözünüzde 8 derece diğerinde 7 derece astigmat var ise askerlikten muaf olursunuz. Yada bir gözünüzde 9 derece diğer gözünüzde 1 derece astigmat var ise fark 8 olduğu için ve fark 7 den büyük olduğu için yine askerlikten muaf olursunuz.
 3. Her iki gözünüzde birden sferik eşdeğer6 derece üzerindeki miyopluk farkı ile sferik eşdeğer 4 derece üzerindeki hipermetropluk ve  astigmat farkında da askerlikten muaf olursunuz. Yani bir gözünüz 8 derece miyop diğeri 1 derece miyop ise o zaman sizin miyop farkı 7 yapar ve fark 6 dan büyük olduğu için askerlikten muaf olursunuz.
 4. Her iki gözünüzdeki bozukluk (miyop, hipermetrop ve astigmat bölü iki ) toplamı eğer 14 dereceden büyük ise askerlikten muaf olursunuz. Örneğin sağ gözünüz 9 derece miyop, sol gözünüz 6 derece miyop ise toplamda göz bozukluğunuz 15 olur. Bu durumda göz kusurunuz toplamı 14 üzeri olduğu için askerlikten muaf olursunuz.
 5. Görme derecesi ne olursa olsun, her iki gözün refraksiyon değerlerinin sferik eşdeğerleri farkı 11 diyoptri (11 diyoptri dahil)’yi aşan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar askerlikten muaf olur. Yani bir gözünüz tam görüyor olsa dahi diğer göz 11 derece ve üzerinde ise direk muaf olursunuz. 11 Değeri hesaplanırken şu hesaplama kullanılır. Miyop derecesinin tamamı alınır. Hipermetrop derecesinin tamamı alınır. Astigmatın yarısı alınır. Bu durumda gözler arasındaki toplam fark 11 ve üzeri ise muaf olunur.

 Göz Muafiyeti İçin Göz Numarası En Az Kaç Olmalıdır?

Askerlikten göz sağlığındaki bozulma sebebiyle muaf olmanın temel şartı iki gözde oluşan görme kaybı toplamının derecesinin 14’ü geçmesi yada bir gözdeki görme kaybının diğer gözdeki görme kaybından çok farklı olmasıdır. Yani gözün biri 1 derece miyopken diğeri 10 derece miyop ise muaf olursunuz.

İki gözün derecelerinin toplamı eğer 14 dereceyi geçiyorsa bu durumda askerlikten muaf olursunuz. Göz derecenizin toplamı 14 olursa o zaman komando olamaz fakat askerliğe elverişlidir raporu alırsınız. Askerlikten muaf olabilmek için göz dereceleri toplamının 14’ü geçmesi gerekmektedir.

Göz Derece Toplamı Nasıl Hesaplanıyor?

Göz derecelerinin toplamı hesaplanırken sağ gözde ve sol gözde var olan mevcut miyop ve hipermetrop dereceleri doğrudan toplanır. Bu derecelere ayrıca astigmat derecenizin % 50’si eklenir. Ve tüm bu dereceler (miyop + hipermetrop + astigmatın % 50’si) toplanır. Ve sizin toplam göz dereceniz ortaya çıkar.

(Göz Derecesi = Miyop + Hepermetrop + Astigmat/2) şeklinde hesaplanır.

Bir örnekle durumu detaylıca açıklayalım.

Örnek 1: Diyelim ki sizin sol gözünüzde 6 derece miyop ve sağ gözünüzde de 7 derece hipermetrop var. Astigmatınız da yok. Bu durumda toplam göz dereceniz = 6+7+(0/2) = 13. Göz dereceleri toplamı 13 olduğu için size komando olamaz fakat askerliğe elverişlidir raporu verirler.

Örnek 2: Diyelim ki sizin sol gözünüzde 8 derece miyop, sağ gözünüzde 6 derece miyop ve 2 derece astigmat var. Bu durumda sizin toplam göz dereceniz = 8 + 6 + (2/2) = 8+6+1 =15  Göz dereceleri toplamı 15 olduğu için size askerliğe elverişli değildir raporu verirler. Askerlikten muaf olursunuz.

Örnek 3: Diyelim ki sol gözünüzde 7 derece hipermetrop, 4 derece astigmat ve sağ gözünüzde 5 derece hipermetrop ve 3 derece astigmat var. Bu durumda sizin toplam göz dereceniz = 7 + 5 + (4/2) + (3/2) = 7+5+2+1,5 = 15,5 yapar. Bu durumda sizin göz dereceleri toplamı 14’ün üzerinde olduğu için askerlikten muaf olursunuz. Askerlik hizmetini yapmış sayılırsınız ve askerlikle ilişiğiniz kesilir.

Göz Muayene Sonucu Nasıl Değerlendirilir?

Göz Muayenesi sonucunda göz ölçümü yapan cihaz şöyle bir çıktı verir ve bu çıktı da size verilir. Çıktı da yer alan ifadelere gelin hep birlikte bakalım.

 • R (Right yani sağ demektir) sağ göze, (Left yani sol demektir) ise sol göze ait verileri içerir. Bazı reçetelerde  R ve L yerine OD sağ göz, OS ifadeleri de kullanılabilmektedir.
 • S veya SPH ifadesi MİYOP veya HİPERMETROP’luk derecesinizi ifade eden bölümdür. Bu değer (+) ise hipermetrop olduğunuzu, (-) ise miyop olduğunuzu belirtir. Burada bulunan değer boş ya da (Plan) yazılıysa gözünüzde sferik bir bozukluk yok demektir. Eğer (-) miyopsanız uzağı görmede sorununuz var demektir. (+) hipermetropsanız yakını görme sorununuz var demektir. Eğer astigmatsanız hem uzak hem yakını bulanık görürsünüz.
 • C veya CYL ifadeleri gözünüzün ASTİGMAT derecesini gösterir. Bu değer (+) ya da (-) olabilir. Bu değer genelde -/+0,25 ten -/+6,00 ya kadar olabilir. Eğer bu alan boşsa gözünüzde astigmatizma yok demektir.
 • A veya AKS, AXİS olarak yer alabilir; ASTİGMAT açısını gösterir. Bu değer gözününüzün hangi derecede astigmat olduğunu belirtir.

Yukarıda yer alan bilgiler ışığında aşağıda yer alan göz muayene sonucunu incelerseniz daha detaylı bilgiye sahip olabilir ve kendi göz muayene sonucunuzu değerlendirebilirsiniz.

göz ölçüm sonucu

Göz Muayenesi Hangi Hastanelerde Yapılır?

Göz muayenesi öncelikle yoklama ve muayene işlemleri esnasında aile hekiminde yapılır. Aile hekimleri eğer gözünüzde sorun olduğunu tespit ederse sizi tam teşekküllü hastaneye sevk eder. Sevk ettiği hastanede muayene olur ve ona göre göz dereceniz belirlenir. Özel hastaneye yada kendi istediğiniz hastaneye gidip aldığınız raporların bir geçerliliği yoktur.

Göz Muayenesi Nasıl Yapılır?

Göz muayenesi yapılacak kişinin gözlerine ilk başta 3 farklı sıvı damlatılır. Bu damlalar kişinin göz bebeğinin büyümesini sağlar. Bu damlaların etkisi gün boyu devam edebilir. O nedenle araçla gelen kişilerin bu duruma dikkat etmesi ve mümkünse önlemlerini alması gerekir. Muayene sonrası bir süre gün ışığından etkilenme, gözlerinizi çok açamama, gözlerinizde hafif kaşınma gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu damlaların bir süre etki ettiğini bilerek buna göre gününüzü planlamanız önemlidir. Damlalar damlatıldıktan sonra sizi bir süre bekletirler. Göz bebekleriniz yaklaşık 20 dakika içinde 3-4 kat büyür. Sizi son teknoloji cihazlarla detaylıca muayene ederler. Gözlerinizin numaraları detaylıca makineler aracılığıyla tespit edilir. Nihayetinde de sizin göz numaranız tespit edilir. Eskiden olduğu gibi uzağa konulan harfleri okutup göz numarası tespit etme dönemi artık yok. Günümüzde göz dereceleri modern tıp cihazlarıyla yapılıyor. Göz numaranızı büyük yada küçük gösterme gibi bir durumunuz söz konusu değil.

Lazer Tedavi Olmak Askerliğe Engel midir?

Eğer askerlikten muaf olmaya değil de askere gitmeye çalışıyorsanız ve göz numaranıza lazer operasyonuyla küçültme işlemi yaptırdıysanız bu durumda askere gidebilirsiniz. Lazer operasyonlarla göz derecesi düşürmek askere gidebilmek için engel değildir. Aksine lazer tedavi ile göz numaranızın düşürülmesi askeriyenin istediği bir şeydir. Gözlerinizin çok iyi görmesi TSK için çok daha iyidir. Eğer lazer operasyonla gözleri tedavi ettirmeyi düşünüyorsanız bunu yapabilirsiniz. Göz numaranızın düşmesi askere gitmenize engel olmayacaktır. Eğer askere gitmek istemiyorsanız o zaman da askerliğe elverişli değildir raporu aldıktan sonra lazer ameliyatı olabilirsiniz. Bu durumda askerlikten muaf olursunuz ve sonrasında göz ameliyatı olarak normal yaşama dönüş yaparsınız. Askerlik de aradan çıkmış olur.

Sahte Çürük Raporu Almanın Cezası Nedir?

Evrakta sahtecilik yaparak çürük olmadığı halde kendini çürük raporu almış gibi gösterenlerle ilgili olarak başta evrakta sahtecilik suçu olmak üzere TCK’nın 304. maddesi gereğince yasal işlemler uygulanır. Evrakta sahtecilik suçu için TCK’da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Bununla birlikte gerek görülmesi halinde 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre idari para cezası yaptırımı da uygulanabilir.

Google Arama Motorunda Arama Yap

Daha Fazla Göster
Subscribe
Bildir
Adınızı ve Soyadınızı Giriniz
E-mail adresi girmeniz zorunludur
435 Yorum Yapıldı
Inline Feedbacks
View all comments

Bugün yaptırdığım göz kontrol sonucu değerler
sph 5.25 miyop sağ cyle 5.75 astiğmat axe 95
sph 5.25 myop sol cyl 5.75 astgmat axee 81

bu duruma göre muaf olma durumum nedir doktor sen bu yaşa kadr bu dereceyle nasıl yaşadın dedi
sizce muaf olurmuyum bu özel bi hastanenin ölçümüdür

astigmat toplanıyor mu yarısımı alınıyor

kardeş benim uzak yakına bölümeüne bişey yazmamış doktor daimi olan bölüme yazmış 5.25 miyop sağ 5.25 sol miyop 5.75 astigmat sağ 5.75 sol astgmat diye farkeder mi

peki bana vericeği gözlük numarası bu rakamlarla aynı mı olur doktorun farklı numaramı verir gözlük derecesi için

Değerlerim bunlar düşük numaralı gözlük yazdı doktor anlamadım.

Değerlerim bunlar düşük numaralı gözlük yazdı doktor anlamadım.

Sizden cwp bekliyor um

ben mersindeyim. burdaki araştırma hastanesine göndeririler yoksa, ankaraya falan mı göndeririler? tam olarak askaerlik muayenesi nasıl? bildiğiniz kadarı ile beni aydınlatın zaten, asker hastaneler kapatıldı, askerlik muayenesi sırasında donla yarı çıplak bırakıyorlar, herkesin içinde doğru mu? utanç verici.

Merhabalar efendim benim iki göz miyop toplamı 26 numara astigmatları toplamı ise 2.5 numara,çok kısa zaman içerisinde çürük için başvuru yapacağım kesin olarak Gataya gönderirler mi ? Yoksa numaranın çok büyük olmasından ötürü bulunduğum yerin askeri hastanesinde mi kontrol yapılır ? Bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim…

Mrb bn 26 yasındayım. Askerliğimi ünv mezun olduktan sonra tecil ettüm..tecil süresi bitti. 2018 Muayeneye çağıracaklar. Birkaç sağlık proplemim var.. Bunlar;

En basta Boyum 1.61 CM Kilo ise 46, bazen 47 yani 47 üstü çıkmıyor..

Sağlık proplemim;

1) uzun süredir troid ile ilgili muayene görüyorum. Halende muayene devam ediyor..o nedenle klio alamıyom.her sabah ilaç kullanıyorum eutrox denen ilaç. Günde 2 tane alıom.

2) sağ gözden katarakt amaliyatı oldum.sağ gözümde yapay mercek var.

3) sol göz ise uzağı net göremiyom, çift görme var( yazıları üst üste görmek gibi, uzaktaki yazıları okuyamıyorum ) galiba miyop.

Zaten muayene çağırdıklarında bunları söylüyecem.

Sizce heyet bunlara çürük verir mi? Ya 1 yıl erterler yada temelli çürük verirler.. Diye düşünüyorum. Sizce? Cevap bekliyorum.

Merhabalar sayın hocam benim sorum şu sağ 1.25 miyop sol 1 miyop sağ gözde 0.50 astigmat solda ise 1 astigmat var bunların toplamı 3 yapıyor yanlış hesaplamadıysam. Komando olabilir miyim ?

Birçok askere sordumda hocam bir kısmı dikkat etmiyorlar diyor bir kısmıda göze ve ayağa çok dikkat ediyolar komando için diyor.Ayrıca devlet hastanesinde mi kontrole gidiyoruz askerlik için bunuda ayriyetten cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.

Hocam,

Merhaba,

Askerlik Subesi beni bugun Bagcilar EAH hastanesine yonlendirdi. Ve ordaki Doktorlar (Uzm. Dr. Bulent Y. ve Ahmet Kirgiz) benim goz kusur toplamimi hesaplarken astigmat degerlerimi eklemedi. Sadece miyop ve sadece astigmat degerinin toplami 14 olmali dedi ve askerlige elverislidir belgesi verdi (tek hekimli). Itiraz ettim ve ayni hastanede saglik kuruluna yonlendirildim.

Miyop ve astigmatizma degerimin toplanmasi gerektigini ve yonetmelikteki ilgili maddeyi (Madde 7 B4) soylememe ragmen kabul etmedi. (Madde 7 A1 verdi).

Ne yapmam gerekli acaba?

Bugun Capa Tip Fakultesine gittim ve degerlendirirken miyop ve astigmatizma toplaniyor dedi. Yarin Haseki’ye gidip onlara da soracagim. Hatta haftaya pazartesi Beyoglu goze gidip sormayi dusunuyorum. Sali gunu kurulum.

Cok tesekkurler (ben de doktorum bu arada).

Çok teşekkürler

Merhaba hocam benim sol gözümde sinir ve damar kurumasi var çok hastahane gezdim hiç bir tedavisi olmadigini söyledi ve görme oranı %5 bile diyemiyorum dedi doktorlar askerlik durumun ne olur bilgilendirirseniz çok memnun kalırım şimdiden teşekkürler.

Askerdeki arkadaşlar, tek gözü görmeyip fakat fiziksel yapıya bakılıp alınan, farklı işler için kullanılan (revir, masa memuru vs.. ) kişileri örnek veriyorlar. Bu kişikere göre beni alma ihtimalleri daha yüksek imiş. Bir lisan birde aöf ön lisans iki üniversite 187 boy ve 85 kg ?

Mrhba..
Sağ göz görmeyip sol gözde de -3 derece miyop var ise muafiyet durumu ne olur ?

Merhaba birkaç sorum olacaktı 2017 ye göre göz muafiyeti için sadece göz doktoru mu karar verir yoksa heyet kararı gerekir mi bide askeri hastanelerde muayene şart değil devlet hastanelerinde muafiyet alınabiliyor diye biliyorum doğru mudur. Bide göz ölçümde derecelerim yüksek çıktı doktor ona göre mi karar verir yoksa kendisi muayene eder mi Bide aile hekimi senin istediğin hastaneye sevk edebilir mi?

Merhaba admin o gün askerlik şubesine gittim memur dedi ki göz muayenesi için ya tecil ı bozmadan önce yapacaktın ya da askerlik yerin belli olunca muayene olabilirsin dedi böyle birşey var mı?

merhaba admin 0.50 0.50 normaldir yazdı muayenede vede renk görme iyi yazdı astigmat filan yazdı arkaya geçermiyim acaba komando olmaya müsaitmi

Ben de dedim admin yetişmez diye yok yetişir dedi hani artık askeri hastaneye gerek kalmadı ya o ildeki belirlenen devlet hastaneye gönderiliyor göz muayenesi için herhalde sadece göz doktoru karar veriyor askeri hastane mevzusu kalktı.

1 2 3 18
Başa dön tuşu